pirmininkas Petras Bekėža (Jūrinės kultūros koordinacinė taryba prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos)

pirmininkas Petras Bekėža Jūrinės kultūros koordinacinė taryba prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Šiuo metu bendrojo ugdymo dalykų priemonėse ir kituose metodiniuose šaltiniuose pasigendama informacijos ir užduočių susietų su jūra, jūrininkais, laivais, krovinių gabenimu vandens keliais, uostais, krovos kompanijomis, jūrinio verslo ekonomika. Mažai arba nėra informacijos apie jūreivystės istoriją,…

Kristina Vareikytė-Zapata (LR Užsienio reikalų ministerija)

Mano nuomone, būtina užtikrinti, kad: - Europos Sąjungos ir Lietuvos narystės joje klausimai būtų horizontaliai įtraukti į bendrojo ugdymo programas ir egzaminus, -Mokytojų kompetencijų kėlimas ir žinių tobulinimas šia tema būtų susietas su kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų schema, bei įtrauktas į 2020-2022 metų ir ilgalaikius kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.

Violeta Tunkūnienė (Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija)

Violeta Tunkūnienė Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Nauja atviro kodo mokykla-kelionė 1. Individualizuotas mokymasis atviro kodo programų pagalba. 2. Integruotas, o ne atskirų mokomųjų dalykų mokymas. 3. Atsisakoma faktų kalimo, paliekant tai dirbtiniam intelektui. 4. Dėmesys emociniam intelektui. 5. Portfolio vietoj mokinių vertinimo pažymiais 6. Sugrąžinamas pažinimo/mokymosi džiaugsmas. 2.…

Sonata Urbšienė (Vilniaus Simono Daukanto gimnazija)

Sonata Urbšienė Vilniaus Simono Daukanto gimnazija Gamtos mokslų metodinės grupės (8 nariai) siūlymai 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA Atsisakyti gamtos mokslų (biologijos, fizikos ir chemijos) integravimo 6 – 9…

Irina Danilienė (Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija)

Irina Danilienė Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija pradinio ugdymo metodinė grupė 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė Šį gairėse išdėstytą argumentą „Išanalizavus ES valstybių ugdymo programų trukmę, paaiškėjo, kad daugelyje šių valstybių pradinio ugdymo programa trunka daugiau negu 5 metus“ siūlytume papildyti…

Vida Bagdonienė (Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija )

Vida Bagdonienė Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija Menų ir kūno kultūros metodinė grupė 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS Pritariame siūlomoms kompetencijoms. 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė Nepritariame koncentrų perskirstymui Penktokams likus pradinėse klasėse mokiniai sunkiau adaptuosis perėję į dalykinę sistemą. Iškyla socializacijos, bendravimo problemos.…