Kompetencijos ir Vaiko raida >>>>

Priešmokyklinio ugdymo programų atnaujinimas >>>>

Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų atnaujinimas >>>>

Vidurinio ugdymo programų atnaujinimas >>>>

Kasmėnesinės konferencijos UTA: KAS VYKSTA? >>>>

KONTAKTAI:

Proceso koordinatorė – Rasa Šnipienė (rasa.snipiene@nsa.smm.lt)

BP turinio vadovė – Saulė Vingelienė (saule.vingeliene@nsa.smm.lt)

Kompetencijų ir Vaiko raidos aprašų turinio vadovė – Nida Poderienė (nida.poderiene@nsa.smm.lt)


Ugdymo skaitmeninimas >>>>

KONTAKTAI:

Turinio vadovas ir proceso koordinatorius Egidijus Čeponis (egidijus.ceponis@nsa.smm.lt)


Pagalba savivaldybėms >>>>

KONTAKTAI

Turinio vadovė – dr. Jūratė Valuckienė (j.valuckiene@gmail.com)

Proceso koordinatorė – Kristina Paulikė (kristina.paulike@nsa.smm.lt)


Pagalba mokykloms >>>> (ruošiama)

KONTAKTAI

Turinio vadovė – Elmyra Jurkšaitienė (elmyra.jurksaitiene@nsa.smm.lt)

Turinio vadovas – Erikas Griškevičius (erikas.griskevicius@nsa.smm.lt)

Proceso koordinatorė Kristina Paulikė (kristina.paulike@nsa.smm.lt)


Vadovėlių autoriams ir vertintojams >>>>

KONTAKTAI

Turinio vadovė – Edita Sederevičiūtė (edita.sedereviciute@nsa.smm.lt)

Proceso koordinatorė – Salomėja Bitleriūtė (salomeja.bitleriute@nsa.smm.lt)


Aukštosioms mokykloms >>>>