Pateikti galutiniai atnaujinamų mokyklinių programų projektai

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) parengti visų 48 atnaujinamų Bendrųjų programų projektai paskelbti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). „Į Teisės aktų informacinę sistemą įkelti ir viešoms konsultacijoms pateikti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektai, programų įvadas bei kompetencijų, kuriomis grįstas atnaujinimas, raidos aprašas. Planuojama, kad programų projektai bus patvirtinti iki rudens, o iki […]

Projekto, skirto padėti vadovams, baigiamasis renginys

2022 m. birželio 28 d. įvyko Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM), Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA), Europos Komisijos (EK) ir Britų tarybos organizuotas projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ (REFORM/IM2020/008) baigiamasis renginys. Pirmoje renginio dalyje susirinko ŠMSM Kolegijų salėje arba dalyvavo nuotoliniu būdu projekto iniciatoriai, rėmėjai, vykdytojai ir pagrindinės projekto grupės nariai […]

TEIKIAMAS GALUTINIS ATNAUJINTOS LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PROGRAMOS PROJEKTAS

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) Bendrojo ugdymo tarybai pristatė galutinį atnaujintos 1–12 kl. lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos projektą. Jam buvo pritarta. Programa bus tvirtinama po paskelbimo Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Iki to dar bus galima teikti paskutinius pasiūlymus. Pasak NŠA direktorės Rūtos Krasauskienės, atnaujinta lietuvių kalbos ir literatūros programa išsiskiria šiuolaikiškumu, atvirumu, yra […]

Vaikų su specialiaisiais poreikiais ugdymui – skaitmeninių priemonių rinkinys

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) pristato skaitmeninių išteklių rinkinį, skirtą mokymosi sunkumų ir raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymui, kuriam buvo skirta beveik 890 tūkst. eurų. „EduSensus“ – tai specialiųjų poreikių ir įtraukiajam ugdymui skirtų skaitmeninių mokymo priemonių, įrankių bei išteklių rinkinys. Šiuo praktiniu įrankiu gali naudotis mokytojai bei tėvai, dirbantys su vaikais, turinčiais įvairių raidos sutrikimų […]

Geroji patirtis Velse

2020–2022 m. Europos Komisija teikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei paramą, įgyvendinant Lietuvos mokyklų ugdymo turinio reformą. Pagal projektą, kuris buvo finansuojamas ES Struktūrinių reformų paramos programos lėšomis ir kurį vykdė Britų taryba, grupė mokyklų vadovų, mokyklų vadovų pavaduotojų ir kitų švietimo specialistų stiprino mokymo ir mokymosi lyderystės gebėjimus. Pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais 29 projekto dalyviai, vadovaujami […]

Kviečiame susipažinti su BP diegimo tyrimo ataskaita

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) pristato bendrųjų programų (BP) diegimo tyrimo ataskaitą, kurioje pateikiamos rekomendacijos, kaip pasiruošti organizuoti pamokas atnaujinus ugdymo turinį. Nuo 2021 m. rudens Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrime dalyvavo 30 šalies bendrojo ugdymo mokyklų. Jos su tyrėjų pagalba kūrė priemones, kurios pagelbėtų įvertinti kompetencijų ugdymą mokomųjų […]

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POKYČIAI | R. RUPŠIENĖ

Kaip keisis priešmokyklinio ugdymo vertinimas? Raminta Rupšienė – priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos (BP) atnaujintoja – interviu metu pasakoja: Kodėl buvo reikalingi šie pokyčiai? Ką tėvai turėtų žinoti apie vaikų pasiekimus? Kaip tėvus įtraukti į vaiko ugdymo(si) stebėjimo procesą? Ar ne per anksti atsiranda pasiekimų lygių požymiai ir vaikų pasiekimų vertinimas? Interviu: Finansuojama iš Europos socialinio […]

KOKIE MOKYMAI RENGIAMI ATNAUJINTO TURINIO DIEGIMUI?

Siekiant užtikrinti sėkmingą atnaujinto ugdymo turinio diegimą ir suteikiant pagalbą švietimo bendruomenei pasiruošti atkeliaujantiems pokyčiams, NŠA organizuoja įvairius mokymus, kuriuose dalyvauja beveik 8 tūkst. skirtingų grupių atstovų. Mokymai skirti:  MOKYKLŲ VADOVAMS: pasirengimas dirbti diegiant atnaujinamas BP, stiprinamos mokyklų vadovų mokymo ir mokymosi lyderystės kompetencijos, kuriami gebėjimai tapti geresniais mokymo ir mokymosi lyderiais savo mokyklose, veiksmingiau įgyvendinti ugdymo turinio reformą.  […]

RENGINIŲ SAVAITĖ: KOKIŲ TRANSLIACIJŲ LAUKTI?

Kitą savaitę Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia stebėti šias organizuojamų informacinių renginių apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) transliacijas:  Lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos (BP) pristatymas. Gegužės 23 d. 15 val. bus pristatomas atnaujintas pagrindinio ugdymo turinys (kalbos ir literatūros dalys), pasiekimų raida bei numatomi išorinio vertinimo pokyčiai. Renginį stebėkite „MS Teams“ platformoje bei NŠA […]

SKELBIAMA ATRANKA DALYVAUTI UŽSIENIO EKSPERTŲ KONSULTACIJOSE APIE ATNAUJINAMĄ UGDYMO TURINĮ

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), įgyvendindama projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, organizuos užsienio ekspertų konsultacijų ciklą, susijusį su ugdymo turinio atnaujinimu (UTA) ir atnaujinto turinio įgyvendinimu. Konsultacijos vyks nuo 2022 m. gegužės mėnesio iki 2023 m. balandžio mėnesio pabaigos nuotoliniu būdu. Susitikimai bus verčiami į lietuvių kalbą. Planuojama, kad visų temų vyks po 6 […]