Patvirtintos atnaujintos mokyklinės programos 

Šiandien patvirtintos atnaujintos bendrosios programos, kurios mokyklose bus pradėtos diegti nuo 2023 mokslo metų.  Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė savo įsakymu šiandien patvirtino 44 programas.  Iš viso atnaujintos 47 programos. Nuo šių mokslo metų pradžios jau įgyvendinamos Priešmokyklinio ugdymo, Lietuvių kalbos pagal kalbos mokėjimo lygius bei Tautinės mažumos (lenkų) gimtosios kalbos ir literatūros […]

Ekspertas Chris Tweedale: mokymo programų diegimas – esminis pokyčio etapas

„Iki šiol mokytojams nereikėjo planuoti savo mokymo programos, jie buvo paprašyti laikytis „scenarijaus“. Tai bus didžiulis pokytis, tad mokytojams reikės paramos, padedant suprasti, kaip geriausia atlikti šią užduotį“, – sako tarptautinis švietimo ekspertas Chris Tweedale. Apie atkeliaujančius pokyčius švietime – pokalbis su Britų tarybos konsultantu, buvusiu Jungtinės Karalystės vyriausybės vyriausiuoju patarėju švietimo politikos klausimais, ilgamečiu […]

Lenkų gimtosios kalbos ir literatūros BP: kas naujo ir kaip ją įgyvendinti?

Artėjant Rugsėjo 1 – ajai, Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) ruošiasi atnaujintos Tautinės mažumos (lenkų) gimtosios kalbos ir literatūros programos diegimui. KAS NAUJO? Padedant švietimo bendruomenei suprasti esminius atnaujintos programos bei ateinančiu laikotarpiu atkeliaujančius pokyčius (pvz.: apie diegimo laikus, brandos egzaminus ir kt.), kviečiame naudotis parengtu infografiku – atmintine lietuvių bei lenkų kalbomis: UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO […]

Mokymo(si) lyderystės mokomosios medžiagos paketas, padedantis mokyklų vadovams sklandžiau įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį

2020–2022 m. įgyvendinant projektą „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ parengtas mokymo(si) lyderystės mokomosios medžiagos 8 modulių paketas (Toolkit). Juo galima naudotis visose Lietuvos mokyklose, siekiant padėti mokyklų vadovams ir mokytojams sėkmingiau diegti atnaujintą ugdymo turinį mokyklose. 8 mokomosios medžiagos moduliai: Įvadas į mokymo ir mokymosi lyderystės mokymus. Strateginis planavimas, stebėsena ir vertinimas. […]

Patvirtintos pirmosios atnaujintos mokyklinės programos

Patvirtintos pirmosios atnaujintos Bendrosios programos, kurios mokyklose bus įgyvendinamos jau nuo šio rudens. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė savo įsakymu patvirtino Priešmokyklinio ugdymo, Lietuvių kalbos pagal kalbos mokėjimo lygius bei Tautinės mažumos (lenkų) gimtosios kalbos ir literatūros programas. „Šios patvirtintos programos – pirmieji ilgo ir sudėtingo programų atnaujinimo darbo rezultatai. Kad mokytojai jau […]

RENGIANTIS NAUJIEMS MOKSLO METAMS – 20 RENGINIŲ APIE BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO REKOMENDACIJAS

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) organizuoja renginių ciklą, skirtą aptarti atnaujintų Bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo galimybes 2022–2023 m. m. Iš viso suplanuota 20 renginių pagal mokomuosius dalykus. Renginių metu bus pristatomos konkretaus mokomojo dalyko ugdymo turinio kaitos aktualijos, įgyvendinimo galimybės, dalijamasi sėkmingos praktikos geraisiais pavyzdžiais, aptariami brandos egzaminų rezultatai. Bendrųjų programų atnaujintojai, įgyvendinimo rekomendacijų rengėjai ir dalyko […]

Pateikti galutiniai atnaujinamų mokyklinių programų projektai

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) parengti visų 48 atnaujinamų Bendrųjų programų projektai paskelbti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). „Į Teisės aktų informacinę sistemą įkelti ir viešoms konsultacijoms pateikti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektai, programų įvadas bei kompetencijų, kuriomis grįstas atnaujinimas, raidos aprašas. Planuojama, kad programų projektai bus patvirtinti iki rudens, o iki […]

Projekto, skirto padėti vadovams, baigiamasis renginys

2022 m. birželio 28 d. įvyko Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM), Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA), Europos Komisijos (EK) ir Britų tarybos organizuotas projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ (REFORM/IM2020/008) baigiamasis renginys. Pirmoje renginio dalyje susirinko ŠMSM Kolegijų salėje arba dalyvavo nuotoliniu būdu projekto iniciatoriai, rėmėjai, vykdytojai ir pagrindinės projekto grupės nariai […]

TEIKIAMAS GALUTINIS ATNAUJINTOS LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PROGRAMOS PROJEKTAS

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) Bendrojo ugdymo tarybai pristatė galutinį atnaujintos 1–12 kl. lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos projektą. Jam buvo pritarta. Programa bus tvirtinama po paskelbimo Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Iki to dar bus galima teikti paskutinius pasiūlymus. Pasak NŠA direktorės Rūtos Krasauskienės, atnaujinta lietuvių kalbos ir literatūros programa išsiskiria šiuolaikiškumu, atvirumu, yra […]

Vaikų su specialiaisiais poreikiais ugdymui – skaitmeninių priemonių rinkinys

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) pristato skaitmeninių išteklių rinkinį, skirtą mokymosi sunkumų ir raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymui, kuriam buvo skirta beveik 890 tūkst. eurų. „EduSensus“ – tai specialiųjų poreikių ir įtraukiajam ugdymui skirtų skaitmeninių mokymo priemonių, įrankių bei išteklių rinkinys. Šiuo praktiniu įrankiu gali naudotis mokytojai bei tėvai, dirbantys su vaikais, turinčiais įvairių raidos sutrikimų […]