E. paštas: mokykla2030@nsa.smm.lt

Žiniasklaidai: Ignas Stanislovaitis, Nacionalinės švietimo agentūros Komunikacijos ir kontaktų skyriaus specialistas (ignas.stanislovaitis@nsa.smm.lt)


Projekto veiklų koordinatorių kontaktai:

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS

Proceso koordinatorė – Rasa Šnipienė (rasa.snipiene@nsa.smm.lt)

BP turinio vadovė – Saulė Vingelienė (saule.vingeliene@nsa.smm.lt)

Kompetencijų ir Vaiko raidos aprašų turinio vadovė – Nida Poderienė (nida.poderiene@nsa.smm.lt)


UGDYMO SKAITMENINIMAS

Turinio vadovas ir proceso koordinatorius  Egidijus Čeponis (egidijus.ceponis@nsa.smm.lt)


SAVIVALDYBIŲ KOMANDŲ MOKYMAI IR KONSULTACIJOS DIEGIANT ATNAUJINTĄ TURINĮ (KRITERIJAI SAVIVALDYBĖMS IR MOKYKLOMS)

Turinio vadovė – dr. Jūratė Valuckienė (j.valuckiene@gmail.com)

Proceso koordinatorė – Kristina Paulikė (kristina.paulike@nsa.smm.lt)


PAGALBA MOKYKLOMS

Turinio vadovė – Elmyra Jurkšaitienė (elmyra.jurksaitiene@nsa.smm.lt)

Turinio vadovas – Erikas Griškevičius (erikas.griskevicius@nsa.smm.lt)

Proceso koordinatorė  Kristina Paulikė (kristina.paulike@nsa.smm.lt)


VADOVĖLIŲ AUTORIAMS IR VERTINTOJAMS

Turinio vadovė – Edita Sederevičiūtė (edita.sedereviciute@nsa.smm.lt)

Proceso koordinatorė – Salomėja Bitleriūtė (salomeja.bitleriute@nsa.smm.lt)