Valentina Orvidienė (Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla)

Valentina Orvidienė Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos 12 pedagoginių darbuotojų 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai Skirti daugiau valandų kūno kultūros ir…

Šiaulių vyskupijos Katechetikos centras (Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojų metodinė taryba)

3 psl. Rašoma „Atnaujintame Europos Komisijos kompetencijų (EKK) modelyje įvardijamos kiekvieno asmens asmeniniam pasitenkinimui...“ – keisti į savęs ugdymui, savo vertės suvokimui, tobulėjimui, pažinimui. 4 psl. UNECO kompetencijas pritaikyti Lietuvos kontekstui - įtraukti ir labiau akcentuoti socialines, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija (Ignalinos r. Vidiškių gimnazija)

Ignalinos r. Vidiškių gimnazija Ignalinos r. Vidiškių gimnazija Ignalinos r. Vidiškių gimnazija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5.…

Lina Lapinskienė (Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla)

Lina Lapinskienė Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla Mokytojų metodinė taryba 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 1. Mažinti ugdymo turinio apimtis. 2. Vesti užsiėmimus netradicinėse…

Violeta Januškaitienė (Marijampolės Sūduvos gimnazija)

Violeta Januškaitienė Marijampolės Sūduvos gimnazija Gamtos mokslų metodinė grupė (9 nariai) 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA Neintegruoti gamtos mokslų biologijos chemijos, fizikos dalykų pagrindiniame ugdyme( 6-9) klasėse Integruojant dalykus…

Leonas Miklius (Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba)

Leonas Miklius Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba Raseinių rajono technologijų mokytojų metodinis būrelis 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas…

Saulius Žukas (Leidykla „Baltų lankų vadovėliai“)

Saulius Žukas Leidykla „Baltų lankų vadovėliai“ 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 4. Vertinimas. Vertinimo aptarime nėra kalbama apie…