Patvirtintos Bendrųjų programų atnaujinimo gairės

Lapkričio 18 dieną Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino Bendrųjų programų atnaujinimo gaires. Šis projektas buvo pristatomas ir svarstomas švietimo bendruomenėje, visuomenė buvo kviečiama teikti pasiūlymus. Remiantis šiomis gairėmis bus atnaujinamos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokomųjų dalykų programos. Atsižvelgiant į esamos būklės apžvalgą brėžiamos pagrindinės Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys: stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą, sukurti […]

Kviečiame dalyvauti viešosiose konsultacijose dėl Bendrojo ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo gairių projekto

Didelio švietimo bendruomenės dėmesio sulaukė 2018 m. lapkričio mėn. interneto svetainėje Mokykla 2030 paskelbtas Bendrojo ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas (toliau – Gairių projektas), kuris parengtas įgyvendinant LR Vyriausybės struktūrinės švietimo reformos programos „Ugdymas ateičiai“ projektą. Šio dokumento svarstymo laikotarpiu, nuo 2018 m. gruodžio 3 d. iki 2019 m. sausio 14 d., sulaukta daugiau kaip 120 […]

Su švietimo bendruomene suderintą Bendrojo ugdymo gairių projektą tikimasi turėti iki naujų mokslo metų pradžios

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija suburs tyrėjų ir praktikų grupę, kurioje dirbs nevyriausybinių organizacijų, edukologų, tėvų, mokinių atstovai, mokytojų dalykinių asociacijų, kitų sričių ekspertai. Ši komanda iki naujų mokslo metų pradžios parengs galutinį Bendrojo ugdymo gairių projektą – išgrynintas kryptis, ko ir kaip turi būti mokomi mokiniai, įvertinant visuomenės ir valstybės ateities poreikius. Tai sutarta […]

Diskusija su švietimo bendruomenių asociacijų atstovais

Sausio 18 d. Ugdymo plėtotės centro iniciatyva susirinko 31 atstovas iš 27 švietimo bendruomenę vienijančių asociacijų tartis dėl tolesnio bendradarbiavimo, ypatingą dėmesį skiriant ugdymo turinio atnaujinimui. Švietimo darbuotojų asociacijų atstovams diskutuojant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro atstovais buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės ir išklausyti švietimo bendruomenę vienijančių asociacijų lūkesčiai. Lietuvos geografijos […]

Švietimo bendruomenė pateikė siūlymus bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektui

Didelio švietimo bendruomenės dėmesio sulaukė svetainėje www.mokykla2030.lt paskelbtas kvietimas pateikti siūlymus bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektui. Šio dokumento svarstymo laikotarpiu, nuo 2018 m. gruodžio 3 d. iki 2019 m. sausio 14 d., pateikta net 120 siūlymų. Dauguma siūlymų yra kolektyviniai. Gairių projektas buvo svarstomas mokyklų metodinėse tarybose, įvairių dalykų mokytojų metodinėse grupėse, metodiniuose būreliuose. Septynių […]

Henrikas Mykolaitis, VGTU nuotolinio ugdymo platformos „Ateities inžinerija“ koordinatorius (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

Henrikas Mykolaitis, VGTU nuotolinio ugdymo platformos „Ateities inžinerija“ koordinatorius Vilniaus Gedimino technikos universitetas VGTU nuotolinio ugdymo platforma „Ateities inžinerija“ 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 1) Dėl inovacinių gebėjimų ugdymo svarbos. Akivaizdu, kad ugdymo turinys turi atliepti šalies ateities pažangos iššūkiams. Valstybės pažangos strategijoje “Lietuva 2030” yra įžvelgta, kad Lietuva 2030 metais, tarp kitų […]