Stebėsenos grupė (ŠMSM isakymas)

 • dr. Jolanta Urbanovič, švietimo, mokslo ir sporto viceministrė (grupės vadovė);
 • Sara Aškinytė, Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė;
 • Nomeda Barauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Komunikacijos skyriaus vedėja;
 • dr. Renata Bilbokaitė, Šiaulių universiteto studijų prorektorė;
 • dr. Agnė Brandišauskienė, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos atstovė, VDU Švietimo akademijos docentė;
 • Vitalija Bujanauskienė, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos atstovė, Utenos švietimo centro direktorė;
 • Laimutė Jankauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja;
 • Irma Kačinauskienė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorė;
 • dr. Lina Kaminskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos kanclerio pavaduotoja;
 • Unė Kaunaitė, Ministro Pirmininko patarėja švietimo, mokslo ir kultūros klausimais;
 • Jūratė Lazdauskienė, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos direktorė;
 • Ieva Lebedytė, programos „Renkuosi mokyti“ atstovė, Vilniaus tarptautinės mokyklos gamtos mokslų ir chemijos mokytoja;
 • Vaida Maziukienė, bendrijos PAGAVA valdybos narė;
 • Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais;
 • dr. Irena Stonkuvienė, Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų instituto direktorė;
 • Rytas Šalna, Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos ir Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas;
 • dr. Loreta Žadeikaitė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vyriausioji patarėja;
 • Rūta Krasauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros direktorė.

Koordinavimo grupė (ŠMSM isakymas)

 • dr. Jolanta Navickaitė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorė (grupės vadovė);
 • Irena Raudienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja (grupės vadovo pavaduotoja);
 • dr. Vaino Brazdeikis, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento direktorius;
 • Liucija Jasiukevičienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Egidija Nausėdienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti vedėjo funkcijas;
 • Nida Poderienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė;
 • Asta Ranonytė, Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja, l. e. direktoriaus pareigas;
 • Edita Sederevičiūtė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Mokymo priemonių skyriaus vedėja;
 • Saulė Vingelienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėja
 • Loreta Statauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėjo pavaduotoja;
 • Dalia Švelnienė, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyr. specialistė
 • Rasa Šnipienė, „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas, vertinimas ir diegimas bei jo pritaikymas mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“ projekto metodininkė;

Priežiūros komitetas