Stebėsenos grupė:

 • prof. dr. Ramūnas Skaudžius, švietimo, mokslo ir sporto viceministras (grupės vadovas); 
 • Karolina Pralgauskytė, Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė; 
 • Nomeda Barauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Komunikacijos skyriaus vedėja; 
 • prof. dr. Renata Bilbokaitė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorė; 
 • dr. Agnė Brandišauskienė, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos atstovė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė; 
 • Vitalija Bujanauskienė,  Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos prezidentė;  
 • Irma Kačinauskienė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorė; 
 • prof. dr. Lina Kaminskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos kanclerė;  
 • Aistė Kairienė, Ministro Pirmininko patarėja švietimo, mokslo ir kultūros klausimais; 
 • Jūratė Lazdauskienė, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos direktorė;  
 • Ieva Lebedytė, programos „Renkuosi mokyti“ atstovė, Vilniaus tarptautinės mokyklos gamtos mokslų ir chemijos mokytoja;  
 • Vaida Maziukienė, bendrijos PAGAVA valdybos narė; 
 • Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais; 
 • dr. Irena Stonkuvienė, Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų instituto direktorė; 
 • Rytas Šalna, Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos ir Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas; 
 • Agnė Andriuškevičienė, švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėja. 

Koordinavimo grupė:

 • dr. Jolanta Navickaitė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorė (grupės vadovė);
 • Irena Raudienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja (grupės vadovo pavaduotoja);
 • dr. Vaino Brazdeikis, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento direktorius;
 • Rūta Krasauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros direktorė;
 • Nijolė Putrienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vedėja;
 • Asta Ranonytė, Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja;
 • Edita Sederevičiūtė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Mokymo priemonių skyriaus vedėja;
 • Saulė Vingelienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėja
 • Dalia Švelnienė, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyr. specialistė
 • Rasa Šnipienė, „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas, vertinimas ir diegimas bei jo pritaikymas mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“ projekto metodininkė;
 • Laima Jankauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja; 
 • Daiva Vaišnorienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė; 
 • Agnė Andriuškevičienė, švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėja.

Priežiūros komitetas