2021 M. RUGSĖJO MĖN. MOKSLININKAI (APRAŠŲ RENGĖJAI) PATEIKĖ KOMPETENCIJŲ RAIDOS IR VAIKO RAIDOS APRAŠŲ PROJEKTŲ NAUJAUSIAS VERSIJAS. ŠIUO METU APRAŠŲ RENGĖJAI KONSULTUOJA BENDRŲJŲ PROGRAMŲ (BP) ATNAUJINTOJUS, SAVIVALDYBIŲ ATSTOVUS BEI KITAS SUINTERESUOTAS GRUPES KOMPETENCIJŲ BENDROSIOSE PROGRAMOSE KLAUSIMAIS.


  • Kompetencijų raidos aprašo rengėjai >>>>
  • Kompetencijų raidos aprašų projektai >>>>

Kompetencijų raidos aprašų pristatymai >>>>

Kompetencijų pristatymas savivaldybių atstovams 2021 m. sausio – kovo mėn. >>>>