Tikybos mokytojų metodininkų darbo grupė (Panevėžio vyskupijos katechetikos centras)

1. Patikslinti ir apibrėžti siūlomų ugdytinų kompetencijų sąrašą, tuomet jį bus galima ir svarstyti. 2. Į ugdymo rezultatams aprašyti siūlomas kompetencijas ir raštingumus reikėtų įtraukti ir šias asmenines ir socialines kompetencijas: teisingos sąžinės ugdymas atsispirti neigiamai įtakai, laikytis duoto žodžio; valdyti emocijas ir jausmus; padėti kitiems ir priimti pagalbą; klausti ir ieškoti atsakymų.

Zita Griškevičiutė (Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų matematikos mokytojų metodinis būrelis)

Zita Griškevičiutė Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų matematikos mokytojų metodinis būrelis 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS BP apraše sukonkretinti, išaiškinti, patikslinti sąvokas pvz. interpretacinis mokymasis 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai…

Rita Gasiukevičienė (asmeniniai siūlymai)

Rita Gasiukevičienė asmeniniai siūlymai 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Jau kelis šimtmečius švietimo sistemoje išlieka tie patys principai – tuo pačiu metu toje pačioje vietoje to paties dalyko iš tų pačių vadovėlių mokomi to paties amžiaus vaikai. Juk mokyklos buvo sukurtos kariuomenės pavyzdžiu, siekiant pripratinti žmones dirbti fabrikuose nuo sirenos iki sirenos (skambučio…

Rita Gasiukevičienė (Ignalinos rajono savivaldybės švietimo įstaigos ir Švietimo ir kultūros skyrius)

1. Mažiau vardinti, kas daroma kitur, ir daugiau dėmesio skirti, kas bus daroma LT. Tikslinga remtis tik panašių pagal geografinę ir ekonominę padėtį šalių patirtimi kaip visuma, o ne išrankiotais „gabaliukais“ iš konteksto. Aprašyti 4 psl. pateiktą schemą, kaip tai turėtų veikti. 2. Žalią vidinį schemos ratą papildyti „Sveikas“. 3. Išorinį schemos ratą papildyti „Verslumas“. 4. Išorinį schemos ratą papildyti „Menai“.

Inga Rakauskienė (Kauno arkivyskupijos katechetikos centras)

Inga Rakauskienė Kauno arkivyskupijos katechetikos centras 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių…

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla (Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla)

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla Vilkaviškio Salomėjos Nėries metodikos grupės 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai Mažinti ugdymo turinio apimtis.…