ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO KONSULTACIJOS (1 tema)

Naudingos nuorodos

2022 m. rugpjūčio 24 d. Chris Tweedale ir jo komandos 1 temos „Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai / principai“ 1 konsultacijos „Ugdymo turinio reformos Lietuvoje įgyvendinimo pagrindimas ir principai“ medžiaga:

2022 m. rugpjūčio 31 d. Chris Tweedale ir jo komandos 1 temos „Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai / principai“ 2 konsultacijos „ Vadovavimas mokymui ir mokymuisi vykdant mokymo programos reformą, jūsų, kaip direktoriaus, vaidmuo“ medžiaga:

2022 m. rugsėjo 9 d. Chris Tweedale ir jo komandos 1 temos „Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai / principai“ 3 konsultacijos „Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai / principai“ „Bendravimas“ medžiaga:

2022 m. rugsėjo 15 d. Chris Tweedale ir jo komandos 1 temos „Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai / principai“ 4 konsultacijos „ Ko galime pasimokyti iš kitų šalių ugdymo turinio reformų“ medžiaga:

2022 m. rugsėjo 23 d. Chris Tweedale ir jo komandos 1 temos „Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai / principai“ 5 konsultacijos „Ko galime pasimokyti iš kitų šalių ugdymo turinio reformų?“ medžiaga:

2022 m. rugsėjo 29 d. Chris Tweedale ir jo komandos 1 temos „Dalyko naujo turinio mokymo rekomendacijų įgyvendinimo būdai / principai“ 6 konsultacijos „Rekomendacijų dėl naujo dalyko turinio mokymo įgyvendinimo būdai ir principai. Dalijimasis išmoktomis pamokomis ir patarimais ateičiai“ medžiaga:


ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO KONSULTACIJOS (2 tema)

2022 m. spalio 3 d. Chris Tweedale ir jo komandos 2 temos „Aukštesnių pasiekimų ugdymo didaktika“ 1 konsultacijos „ Mokinių pažangos stebėjimas“ medžiaga: 

2022 m. spalio 6 d. Chris Tweedale ir jo komandos 2 temos „Aukštesnių pasiekimų ugdymo didaktika “ 2 konsultacijos „Rezultatų gerinimas vykdant ugdymo turinio reformą“ medžiaga:

2022 m. spalio 14 d. Chris Tweedale ir jo komandos 2 temos „Aukštesnių pasiekimų ugdymo didaktika “ 3 konsultacijos „Aukštesnio pažangumo lygio didaktika – tarpdisciplininių temų integravimas ir dalykų nuoseklumas “ medžiaga:

2022 m. spalio 18 d. Chris Tweedale ir jo komandos 2 temos „Aukštesnių pasiekimų ugdymo didaktika“ 4 konsultacijos „Aukštesnio pažangumo lygio didaktika – tarpdisciplininių temų integravimas ir dalykų nuoseklumas“ medžiaga:

2022 m. spalio 21 d. Chris Tweedale ir jo komandos 2 temos „Aukštesnių pasiekimų ugdymo didaktika“ 5 konsultacijos „Aukštesnio pažangumo lygio didaktika – tarpdisciplininių temų integravimas ir dalykų nuoseklumas“ medžiaga: 

2022 m. spalio 28 d. Chris Tweedale ir jo komandos 2 temos „Aukštesnių pasiekimų ugdymo didaktika “ 6 konsultacijos „Aukštesnių pasiekimų didaktika – tarpdisciplinių temų integravimas ir mokomųjų dalykų derinimas“ medžiaga:


ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO KONSULTACIJOS (3 tema)

2022 m. lapkričio 4 d. Chris Tweedale ir jo komandos 3 temos „Kalbinių gebėjimų ugdymas dėstomų dalykų pamokose“ 1 konsultacijos „Kas yra kalba? Kas yra komunikacija?“ medžiaga:

2022 m. lapkričio 10 d. Chris Tweedale ir jo komandos 3 temos „Kalbinių gebėjimų ugdymas dėstomų dalykų pamokose“ 2 konsultacijos „Mąstyti skatinantis klausimas“ medžiaga:

2022 m. lapkričio 21 d. Chris Tweedale ir jo komandos 3 temos Kalbinių gebėjimų ugdymas dėstomų dalykų pamokose“ 3 konsultacijos „Kūrybiškumas“ medžiaga:

2022 m. lapkričio 24 d. Chris Tweedale ir jo komandos 3 temos „Kalbinių gebėjimų ugdymas dėstomų dalykų pamokose“ 4 konsultacijos „Bendravimas ir kompetencija“ medžiaga:

2022 m. lapkričio 28 d. Chris Tweedale ir jo komandos 3 temos „Kalbinių gebėjimų ugdymas dėstomų dalykų pamokose“ 5 konsultacijos „Vertinimas bendraujant“ medžiaga:

2022 m. lapkričio 30 d. Chris Tweedale ir jo komandos 3 temos „Kalbinių gebėjimų ugdymas dėstomų dalykų pamokose“ 6 konsultacijos „Skaitymas ir supratimas. Geros praktikos auginimas“ medžiaga: 


P. LAMBERT KONSULTACIJOS

2020 m. lapkričio 13 d. P. Lambert konsultacijos medžiaga >>>>

2020 m. lapkričio 12 d. P. Lambert konsultacijos medžiaga >>>>

2020 m. lapkričio 6 d. P. Lambert konsultacijos medžiaga >>>>

2020 m. spalio 29 d. P. Lambert konsultacijos medžiaga >>>>


2020 m. birželio 1-2 d. P. Lambert konsultacijos medžiaga >>>>


2019 m. gruodžio 4-5 d. P. Lambert  konsultacijos medžiaga >>>>