Kristina Vareikytė-Zapata (LR Užsienio reikalų ministerija)

Kristina Vareikytė-Zapata
LR Užsienio reikalų ministerija

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Mano nuomone, būtina užtikrinti, kad:
– Europos Sąjungos ir Lietuvos narystės joje klausimai būtų horizontaliai įtraukti į bendrojo ugdymo programas ir egzaminus,
-Mokytojų kompetencijų kėlimas ir žinių tobulinimas šia tema būtų susietas su kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų schema, bei įtrauktas į 2020-2022 metų ir ilgalaikius kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.
Lietuva jau beveik 15 metų yra Europos Sąjungos narė. Atliktos apklausos, analizės, diskusijos su piliečiais, tarp jų ir pedagogais bei mokiniais, rodo, kad mokytojai nesijaučia turintys pakankamai žinių ir kompetencijos dėstyti apie ES. O mokiniai baigia mokyklą apie ES išmokę tik padrikų faktų, tačiau neturėdami nei giluminio supratimo apie tai, kaip Lietuvos narystė ES veikia jų gyvenimą, nei kompetencijų, kurios jiems padėtų pasinaudoti ES teikiamomis galimybėmis ar įsijungti į Europos Sąjungoje vykstančius procesus.

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita