2022 metai

2021 metai

2020 metai

Mokslininkai aptarė švietimo filosofijos idėjas

Nauji mokslo metai ir reikšmingos permainos: nuo pedagogų atlyginimų iki dėmesio matematikai

Iki metų pabaigos bus parengti atnaujintų bendrųjų programų projektai

Susitikimas su Bendrojo ugdymo taryba

Phil Lambert: „Bendrųjų programų atnaujinimas yra iššūkis“

Bendrųjų programų atnaujinimas pristatytas socialiniams partneriams

Darbą pradėjo atnaujinamų mokymo programų rengėjai – beveik 100 mokytojų ir mokslininkų

Susitikimas su ministerijų atstovais

Konferencija savivaldybių atstovams

Dešimtys mokytojų dirbs prie bendrųjų programų atnaujinimo

Atnaujinti bendrąsias mokymo programas pasisiūlė 79 mokytojai

Skelbiamas kvietimas mokytojams rengti atnaujinamas ugdymo programas

Rengiant naują ugdymo turinį į pagalbą telkiamos mokslininkų ir mokytojų praktikų pajėgos

Skelbiami konkursai rengti atnaujintas mokomųjų dalykų Bendrąsias programas

Nacionalinė švietimo agentūra skelbia konkursą specialistams, kurie rengs kompetencijų raidos aprašus

Suinteresuotos pusės išsakė siūlymus, kaip galėtų keistis ugdymas mokyklose

2019 metai

Interviu su ugdymo turinio atnaujinimo ekspertu dr. Phil Lambert

Interviu su švietimo ir mokslo viceministre dr. Jolanta Urbanovič

Pristatytas ir aptartas Bendrojo ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas

Pristatomas bendrųjų ugdymo programų gairių projektas

Baigtos svarstyti Bendrųjų programų atnaujinimo gairės, pagal jas bus rengiamos naujos mokymo programos

Ministerija pristato Bendrųjų ugdymo programų gairių projektą

Atnaujinti bendrojo ugdymo planai – daugiau laisvės?..

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje atnaujintas Bendrųjų ugdymo programų gairių projekto svarstymas