PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTAS BENDRĄSIAS PROGRAMAS ĮSIVERTINIMO KRITERIJAI >>>>

INFOGRAFIKAI  >>>>


SUSITIKIMAI SU SAVIVALDYBIŲ, ŠVIETIMO CENTRŲ / SKYRIŲ ATSTOVAIS

UTA informaciniai / mokomieji renginiai >>>>

2020-06-04 susitikimas (UTA darbai) >>>>

2020-05-27 Susitikimas su savivaldybių švietimo centrų atstovais >>>>

2020-04-24 susitikimas (UTA pristatymas, savivaldybių vaidmuo) >>>>


SAVIVALDYBIŲ KOMANDŲ MOKYMAI IR KONSULTACIJOS DIEGIANT ATNAUJINTĄ TURINĮ (KRITERIJAI SAVIVALDYBĖMS IR MOKYKLOMS)

KONTAKTAI:

Turinio vadovė – dr. Jūratė Valuckienė (jurate.valuckiene@gmail.com)

Proceso koordinatorė – Kristina Paulikė (kristina.paulike@nsa.smm.lt)


MEDŽIAGA:

Kasmėnesiniai susitikimai su savivaldybių UTA komandomis >>>>


2020-11-25 Savivaldybių savanorių susitikimas „Atnaujinto ugdymo turinio skaitmeninimo sprendimai: kas laukia ir kam ruoštis?“ >>>>

2020-10-20 Savivaldybių savanorių susitikimas (Vaiko raida) >>>>

2020-09-24 pristatymas savivaldybėms (UTA darbai, kriterijai savivaldybėms) >>>>

2020-09-09 Savivaldybių savanorių susitikimas su nacionaline komanda >>>>

2020-09-22 Savivaldybių savanorių susitikimas su dr. Emilija Sakadolskiene, Kompetencijų aprašo rengėja >>>>