Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuoja Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimą, kuriame dalyvaus 30 šalies bendrojo ugdymo mokyklų. Jos su tyrėjų pagalba prisidės prie atnaujinamų bendrųjų programų projektų tobulinimo bei teiks rekomendacijas, kaip sėkmingai diegti atnaujintą turinį.


MEDŽIAGA

Tyrimo ataskaita >>>>

Tyrimo ataskaitos pristatymas renginyje UTA: KAS VYKSTA? >>>> (medžiaga)

Tyrimo tvarkos aprašas >>>>

Atrinktų mokyklų sąrašas >>>>


2021 m. pirminis spalio 22 d. pristatymas:


KONTAKTAI

Tyrimo grupės vadovas: dr. Sergejus Neifachas, sergejus.neifachas@smm.nsa.lt.

Tyrėjai:

  • dr. Giedrė Slušnienė.
  • dr. Tomas Butvilas.

Konsultavimas tyrimo vykdymo klausimais: Žaneta Vaškevičienė, NŠA Ugdymo turinio departamento direktoriaus pavaduotoja, zaneta.vaskeviciene@nsa.smm.lt

Konsultavimas ugdymo turinio atnaujinimo klausimais: Saulė Vingelienė,  NŠA Ugdymo turinio rengimo skyriaus vedėja, saule.vingeliene@nsa.smm.lt   

Tyrimo koordinatorė: Kristina Paulikė, kristina.paulike@nsa.smm.lt.