Jolita Kančiauskienė (Vilniaus Žvėryno gimnazija)

Jolita Kančiauskienė Vilniaus Žvėryno gimnazija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai Pagrindinio ugdymo koncentre gamtos mokslų mokyti atskirai juos integruojant per dalykų programas, vadovėlių turinį,…

Gytis Morkūnas (VšĮ Versli Lietuva)

Gytis Morkūnas VšĮ Versli Lietuva VšĮ Versli Lietuva 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Gairių įžangoje daug kalbama apie besikeičiančius XXI a. poreikius, tačiau iš to visiškai neaišku, ar šiuo metu tie labai bendro pobūdžio išvardinti poreikiai yra netenkinami ir jei taip, kodėl? Iš įžangos susidaro įspūdis, kad šiuo metu nėra jokių programų, o…

Aurelija Mickevičiūtė (Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija)

Aurelija Mickevičiūtė Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas Nepritariame pasiekimų vertinimui lygiais. Dešimtbalė sistema…

Regina Mikutavičiūtė-Kierienė (Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija)

Regina Mikutavičiūtė-Kierienė Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija Tiksliųjų mokslų metodinė grupė 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5. Kokie…

Jūratė Martinaitienė (Kauno ,,Aušros“ gimnazija)

Jūratė Martinaitienė Kauno ,,Aušros“ gimnazija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų…

Ekspertų, metodininkų mokytojų grupė (Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras)

psl.3 Atkreipti dėmesį Europos Komisijos koncepcijų modelyje esantį sakinį: ,,Atnaujintame Europos Komisijos kompetencijų modelyje įvardijamos kiekvieno asmens asmeniniam pasitenkinimui ir vystymuisi...... Keisti: asmens poreikių patenkinimas. Gal tai yra vertimo klaida? 4 psl. Atnaujinant Ugdymo turinio kompetencijų modelį įtraukti ,,Vertybinis ugdymas" 1 pav. Ugdymo rezultatų schema"

Asta Vaitkevičienė (Šiaulių universitetas)

EBPO gairėse ateities švietimui nurodytos trys svarbiausios transformuojančios kompetencijos: naujos vertės kūrimo (angl. creating new value), įtampų ir dilemų derinimo (angl. reconciling tensions and dilemas) bei atsakomybės prisiėmimo (angl. taking responsibility). Dokumente teigiama, kad ateities švietimas turi siekti daugiau, nei parengti jaunus žmones darbo rinkai; jis turi ugdyti tokius moksleivių įgūdžius, kuriuos naudodami jie turėtų tapti aktyviais, atsakingais ir įsipareigojančiais piliečiais

Erika Kišūnienė, Alvyda Menčinskienė, Galina Jakimavičienė, Ala Tichomirova (Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija)

Erika Kišūnienė, Alvyda Menčinskienė, Galina Jakimavičienė, Ala Tichomirova Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija Antros užsienio kalbos mokytojos metodininkės ir mokytoja ekspertė 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir…