Kompetencijos ir Vaiko raida >>>>

Bendrųjų programų rengimo vadovas >>>>

Priešmokyklinio ugdymo programų atnaujinimas >>>>

Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų atnaujinimas >>>>

Vidurinio ugdymo programų atnaujinimas (ruošiama) >>>>


KONTAKTAI:

Proceso koordinatorė – Rasa Šnipienė (rasa.snipiene@nsa.smm.lt)

BP turinio vadovė – Saulė Vingelienė (saule.vingeliene@nsa.smm.lt)

Kompetencijų ir Vaiko raidos aprašų turinio vadovė – Nida Poderienė (nida.poderiene@nsa.smm.lt)