SKELBIAMOS KOVO 31 D. PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ PROJEKTŲ VERSIJOS. SAVO PASIŪLYMUS BEI PASTEBĖJIMUS PROJEKTŲ TOBULINIMUI GALITE TEIKTI IKI GEGUŽĖS 15 D. ADRESU mokykla2030@nsa.smm.lt.


Dorinis ugdymas  >>>> (koordinatorė – Julija Sinicienė, julija.siniciene@nsa.smm.lt)

Matematinis ugdymas  >>>> (koordinatorė – Albina Zdanevičienė, albina.zdaneviciene@nsa.smm.lt)

Informatikos ugdymas  >>>> (koordinatorius – Povilas Leonavičius, povilas.leonavicius@nsa.smm.lt)

Technologinis ugdymas >>>> (koordinatorė – Eglė Vaivadienė, egle.vaivadiene@nsa.smm.lt)

Meninis ugdymas >>>> (koordinatorė – Žydrė Jankevičienė, zydre.jankeviciene@nsa.smm.lt)

Sveikatos ir fizinis ugdymas  >>>> (koordinatorė – dr. Loreta Statauskienė, loreta.statauskiene@nsa.smm.lt)

Kalbinis ugdymas >>>> (koordinatorė – dr. Zita Nauckūnaitė, zita.nauckunaite@nsa.smm.lt)

Gamtamokslinis ugdymas >>>> (koordinatorė – Ona Vaščenkienė, ona.vascenkiene@nsa.smm.lt)

Socialinis ugdymas  >>>> (koordinatorė – Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, nijole.gryboviene@nsa.smm.lt)

Finansuojama iš Europos socialinio fondo