Dorinis ugdymas  >>>> (koordinatorė – Julija Sinicienė)

Matematinis ugdymas  >>>> (koordinatorė – Albina Zdanevičienė)

Informatikos ugdymas  >>>> (koordinatorius – Povilas Leonavičius)

Technologinis ugdymas >>>> (koordinatorė – Eglė Vaivadienė)

Meninis ugdymas >>>> (koordinatorė – Žydrė Jankevičienė)

Sveikatos ir fizinis ugdymas  >>>> (koordinatorė – dr. Loreta Statauskienė)

Kalbinis ugdymas >>>> (koordinatorė – dr. Zita Nauckūnaitė)

Gamtamokslinis ugdymas >>>> (koordinatorė – Ona Vaščenkienė)

Socialinis ugdymas  >>>> (koordinatorė – Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė)

Finansuojama iš Europos socialinio fondo