PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO BEI VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ PROJEKTAI >>>>


BP PROJEKTŲ VERSIJŲ ARCHYVAS >>>>


SENESNĖS VERSIJOS:

Lapkričio 3 d. BP projektų versijos >>>>

Dorinis ugdymas  >>>> (koordinatorė – Julija Sinicienė, julija.siniciene@nsa.smm.lt)

Matematinis ugdymas  >>>> (koordinatorė – dr. Audronė Rimkevičienė, audrone.rimkeviciene@nsa.smm.lt)

Informatikos ugdymas  >>>> (koordinatorius – Povilas Leonavičius, povilas.leonavicius@nsa.smm.lt)

Technologinis ugdymas >>>> (koordinatorė – Eglė Vaivadienė, egle.vaivadiene@nsa.smm.lt)

Meninis ugdymas >>>> (koordinatorius – Ugnius Vaiginis, ugnius.vaiginis@nsa.smm.lt)

Sveikatos ir fizinis ugdymas  >>>> (koordinatorius – Dainius Kučinskas, dainius.kucinskas@nsa.smm.lt)

Kalbinis ugdymas >>>> (koordinatorė – doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, zydrone.kolevinskiene@gmail.com)

Gamtamokslinis ugdymas >>>> (koordinatorė – Ona Vaščenkienė, ona.vascenkiene@nsa.smm.lt)

Visuomeninis ugdymas  >>>> (koordinatorė – Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, nijole.gryboviene@nsa.smm.lt)

Finansuojama iš Europos socialinio fondo