Susitikimas su Bendrojo ugdymo taryba

Birželio 12 d. nuotoliniu būdu įvyko pirmasis susitikimas su naujos sudėties Bendrojo ugdymo taryba, kuriai buvo pristatyta Bendrųjų programų (BP) atnaujinimo eiga. Susitikimo dalyviams buvo pristatyti BP atnaujinimo tikslai, įgyvendinimo eiga, aptartas įsitraukimas į atnaujinimą bei diegimą. Pabrėžta, jog bendradarbiavimas tarp įvairių visuomenės segmentų ir institucijų užtikrintų sėkmingą bei kokybišką turinio atnaujinimą. Su tarybos nariais […]

Kaip žmogaus teisės gali atsispindėti ugdymo procese?

Birželio 23 ir 26 d. vyks Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos organizuojamos paskaitos „Žmogaus teisių ugdymas bendrojo ugdymo procese“, skirtos supažindinti ugdymo turinio atnaujintojus su žmogaus teisių bei socialinės nelygybės aktualijomis ir aptarti, kaip tai gali atsispindėti bendrosiose programose. Paskaitos metu dalyviai aptars iš kur ateina nuostatos ir kaip stereotipai veikia mūsų priimamus sprendimus, susipažins su […]

Su BP atnaujinimu supažindinti švietimo skyrių atstovai

Birželio 4 d. vyko nuotolinis susitikimas su šalies savivaldybių švietimo skyrių vedėjais, skirtas aptarti pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų (BP) atnaujinimo darbus, kompetencijų aprašus, susitikimų dalyvių vaidmenį BP atnaujinimo procese ir kitus aktualius klausimus. Susitikimo dalyviams buvo pristatyti BP atnaujinimo tikslai, įgyvendinimo eiga, aptartas įsitraukimas į atnaujinimą bei diegimą. Pabrėžta, jog siekiant kokybiškų rezultatų […]

Phil Lambert: „Bendrųjų programų atnaujinimas yra iššūkis“

„Bendrųjų programų atnaujinimas yra iššūkis“ – teigia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertas Dr. Phil Lambert, kuris Birželio 1-2 d. nuotolinių susitikimų metu konsultavo Bendrųjų programų atnaujintojus kompetencijų ugdymo mokomaisiais dalykais klausimais. Sidnėjaus universiteto profesorius sutiko pasidalinti mintimis apie patarimus atnaujintojams, palygino kitų šalių praktikas bei siunčia specialią žinutę mokytojams. Atnaujindama bendrąsias  programas, Lietuva […]

Bendrųjų programų atnaujinimas pristatytas socialiniams partneriams

Gegužės 26-27 dienomis vyko nuotoliniai susitikimai su dalykų mokytojų asociacijų bei savivaldybių švietimo centrų atstovais, skirti aptarti pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų (BP) atnaujinimo darbus, kompetencijų aprašus, susitikimų dalyvių vaidmenį BP atnaujinimo procese ir kitus aktualius klausimus. Šalies švietimo centrų ir dalykų mokytojų asociacijoms buvo pristatyti BP atnaujinimo tikslai, įgyvendinimo eiga, aptartas įsitraukimas į […]

Programų atnaujintojai susipažįsta su kompetencijų aprašais

Gegužės 18-20 d.  su darbą pradėjusiais pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų ugdymo programų (BUP) atnaujintojais aptartos kompetencijos, kuriomis bus grindžiamas Bendrųjų programų atnaujinimas. Atnaujintos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos bus grindžiamos kompetencijų (komunikacinės, kultūrinės, kūrybiškumo, pažinimo, pilietinės, socialinės, emocinės ir sveikatos) ugdymu, atsižvelgiant į mokinio socialinę, kognityvinę raidą. Darbiniame susitikime trylika mokslininkų, kurie nuo š.m. kovo […]

Darbą pradėjo atnaujinamų mokymo programų rengėjai – beveik 100 mokytojų ir mokslininkų

Gegužės 11 d. darbą pradėjo Bendrųjų ugdymo programų (BUP) 1-10 klasėms atnaujinimo darbo grupės.  Konkurso būdu buvo atrinkti 95 mokytojai bei mokslininkai, kurie atnaujins programas. Suformuotos 9 programų rengėjų grupės pagal ugdymo sritis: pradinio, dorinio, kalbinio, matematinio, informatikos, socialinio, gamtamokslinio, meninio, sveikatos ir fizinio.  Jos dar suskirstytos į pogrupius pagal dalykus: etika, tikyba, lietuvių kalba […]

SUSITIKIMAS SU MINISTERIJŲ ATSTOVAIS

Balandžio 28 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) ir Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) iniciatyva vyko nuotolinis susitikimas tarp Lietuvos Respublikos ministerijų atstovų, skirtas aptarti Bendrųjų ugdymo programų (BUP) atnaujinimo procesą, skirtingų sričių atstovų įsitraukimą, aspektus, kurie galėtų būti integruoti į atnaujintas programas bei tolimesnį bendradarbiavimą. ŠMSM Bendrojo ugdymo departamento direktorė J. Navickaitė pradėjo susitikimą […]

KONFERENCIJA SAVIVALDYBIŲ ATSTOVAMS

Balandžio 24 d. vyko nuotolinis informacinis renginys, skirtas pristatyti projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ šalies savivaldybėms bei aptarti savivaldybių vaidmenį atnaujinat bei diegiant Bendrąsias ugdymo programas (BUP). Renginyje dalyvavo 60 savivaldybių atstovai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Nacionalinės švietimo agentūros vadovai ir darbuotojai. Konferencijos metu pristatyti projekto tikslai, įgyvendinimo eiga, savivaldybių įsitraukimo […]