Susitikimas su Bendrojo ugdymo taryba

Birželio 12 d. nuotoliniu būdu įvyko pirmasis susitikimas su naujos sudėties Bendrojo ugdymo taryba, kuriai buvo pristatyta Bendrųjų programų (BP) atnaujinimo eiga.

Susitikimo dalyviams buvo pristatyti BP atnaujinimo tikslai, įgyvendinimo eiga, aptartas įsitraukimas į atnaujinimą bei diegimą. Pabrėžta, jog bendradarbiavimas tarp įvairių visuomenės segmentų ir institucijų užtikrintų sėkmingą bei kokybišką turinio atnaujinimą.

Su tarybos nariais buvo kalbėta, kodėl ugdymo turinys turi būti grįstas kompetencijomis, pristatytos atnaujinimo gairės, Kompetencijų bei Vaiko raidos aprašai. Aptarta, kurios veiklos jau įvykdytos, kurios pradėtos ir tęsiamos.

Taryba yra kolegiali valstybės švietimo savivaldos institucija, skatinanti visuomenę dalyvauti formuojant bendrojo ugdymo politiką ir priimant sprendimus. Bendrojo ugdymo tarybą sudaro 17 narių – mokytojų, mokslininkų, švietimo ekspertų, moksleivių ir tėvų organizacijų atstovų. Tarybos nariai savo pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.