Susitikimas su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų ir užsienio kalbų mokytojų asociacijų atstovais

2020 m. vasario 25 d. Nacionalinėje švietimo agentūroje įvyko lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų ir užsienio (anglų, prancūzų, vokiečių) kalbų mokytojų asociacijų atstovų susitikimas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojais dėl Bendrųjų programų (toliau – BP) atnaujinimo. Susitikime dalyvavo Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos, „Lituanistų sambūrio“, Lietuvos anglų kalbos […]

Dr.Phil Lambert konsultacija

2019 m. gruodžio 3-5 d. Lietuvoje lankėsi Dr. Phil Lambert, kuris konsultavo Lietuvos švietimo darbuotojus ir dalinosi savo įžvalgomis ir patirtimi, koks yra Bendrojo ugdymo programų rengimo procesas, kaip turėtų būti rengiamos kompetencijomis grįstos ugdymo programos, į ką reikia atkreipti dėmesį, siekiant aprašyti ugdymo rezultatus integruojant dalyko turinį ir kompetencijų raidos požymius. Visa konsultacijos medžiaga.