Bendrųjų programų atnaujinimas pristatytas socialiniams partneriams

Gegužės 26-27 dienomis vyko nuotoliniai susitikimai su dalykų mokytojų asociacijų bei savivaldybių švietimo centrų atstovais, skirti aptarti pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų (BP) atnaujinimo darbus, kompetencijų aprašus, susitikimų dalyvių vaidmenį BP atnaujinimo procese ir kitus aktualius klausimus. Šalies švietimo centrų ir dalykų mokytojų asociacijoms buvo pristatyti BP atnaujinimo tikslai, įgyvendinimo eiga, aptartas įsitraukimas į […]

Programų atnaujintojai susipažįsta su kompetencijų aprašais

Gegužės 18-20 d.  su darbą pradėjusiais pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų ugdymo programų (BUP) atnaujintojais aptartos kompetencijos, kuriomis bus grindžiamas Bendrųjų programų atnaujinimas. Atnaujintos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos bus grindžiamos kompetencijų (komunikacinės, kultūrinės, kūrybiškumo, pažinimo, pilietinės, socialinės, emocinės ir sveikatos) ugdymu, atsižvelgiant į mokinio socialinę, kognityvinę raidą. Darbiniame susitikime trylika mokslininkų, kurie nuo š.m. kovo […]

Darbą pradėjo atnaujinamų mokymo programų rengėjai – beveik 100 mokytojų ir mokslininkų

Gegužės 11 d. darbą pradėjo Bendrųjų ugdymo programų (BUP) 1-10 klasėms atnaujinimo darbo grupės.  Konkurso būdu buvo atrinkti 95 mokytojai bei mokslininkai, kurie atnaujins programas. Suformuotos 9 programų rengėjų grupės pagal ugdymo sritis: pradinio, dorinio, kalbinio, matematinio, informatikos, socialinio, gamtamokslinio, meninio, sveikatos ir fizinio.  Jos dar suskirstytos į pogrupius pagal dalykus: etika, tikyba, lietuvių kalba […]