Kaip žmogaus teisės gali atsispindėti ugdymo procese?

Birželio 23 ir 26 d. vyks Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos organizuojamos paskaitos „Žmogaus teisių ugdymas bendrojo ugdymo procese“, skirtos supažindinti ugdymo turinio atnaujintojus su žmogaus teisių bei socialinės nelygybės aktualijomis ir aptarti, kaip tai gali atsispindėti bendrosiose programose.

Paskaitos metu dalyviai aptars iš kur ateina nuostatos ir kaip stereotipai veikia mūsų priimamus sprendimus, susipažins su socialinės nelygybės statistika, aptars žmogaus teisių ugdymo ir bendrojo ugdymo kompetencijų sąsajas.

Dalyviai gaus įžvalgų, į ką reikėtų atkreipti dėmesį kuriant įtraukią ugdymo aplinką, kodėl ir kaip lavinti tarpkultūrinę kompetenciją bei kaip integruoti su žmogaus teisėmis susijusius aspektus į dalyko programas.

Paskaitą ves edukologė, žmogaus teisių ugdymo specialistė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vyresnioji patarėja Vilma Gabrieliūtė.