Bendrųjų programų atnaujinimas pristatytas socialiniams partneriams

Gegužės 26-27 dienomis vyko nuotoliniai susitikimai su dalykų mokytojų asociacijų bei savivaldybių švietimo centrų atstovais, skirti aptarti pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų (BP) atnaujinimo darbus, kompetencijų aprašus, susitikimų dalyvių vaidmenį BP atnaujinimo procese ir kitus aktualius klausimus.


Šalies švietimo centrų ir dalykų mokytojų asociacijoms buvo pristatyti BP atnaujinimo tikslai, įgyvendinimo eiga, aptartas įsitraukimas į BP atnaujinimą bei diegimą. Pabrėžta, jog siekiant kokybiškų rezultatų bendradarbiavimas yra būtinas.


Su dalykų mokytojų asociacijų atstovais buvo kalbėta, kodėl ugdymo turinys turi būti grįstas kompetencijomis, pristatyti pažinimo, kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų aprašai. Aptarta, kurios veiklos atnaujinant BP jau įvykdytos, kurios pradėtos ir tęsiamos, dalyviai teikė savo įžvalgas bei pasiūlymus, reikalingus pažvelgti į BP atnaujinimą įvairiapusiškai.


Siekiant išgryninti švietimo centrų vaidmenį diegiant atnaujintas BP mokyklose, savivaldybių švietimo centrų darbuotojai diskutavo mažesnėse grupėse, aptarė galimus iššūkius ir priemones, kurios padėtų sklandžiai įvykdyti reikiamus procesus.


Visą susitikimų medžiagą galite rasti čia.


Naujienas apie BP atnaujinimą sekite internetiniame puslapyje MOKYKLA2030.LT