Programų atnaujintojai susipažįsta su kompetencijų aprašais

Gegužės 18-20 d.  su darbą pradėjusiais pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų ugdymo programų (BUP) atnaujintojais aptartos kompetencijos, kuriomis bus grindžiamas Bendrųjų programų atnaujinimas.

Atnaujintos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos bus grindžiamos kompetencijų (komunikacinės, kultūrinės, kūrybiškumo, pažinimo, pilietinės, socialinės, emocinės ir sveikatos) ugdymu, atsižvelgiant į mokinio socialinę, kognityvinę raidą. Darbiniame susitikime trylika mokslininkų, kurie nuo š.m. kovo mėnesio rengė minėtų kompetencijų aprašus, BUP atnaujintojams pristatė esminius kompetencijų aspektus.

98 mokytojams ir mokslininkams buvo pateikti pagrindiniai kompetencijų ugdymo mokomaisiais dalykais  tikslai, kiekvienos kompetencijos apibrėžtys, kompetencijų sudedamosios dalys  ir jų raiška.

Susitikime taip pat aptartas Vaiko socialinės, kognityvinės raidos aprašas, kuriame nusakytos vaikų ir paauglių nuo 7 iki 18 metų socialinės bei kognityvinės raidos ypatybės.

Birželio 1-2 dienomis numatomas susitikimas su EBPO ekspertu Dr. Phill Lambert, kuris konsultuos BUP atnaujintojus kompetencijų ugdymo mokomaisiais dalykais klausimais.

Atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektus numatoma parengti lapkričio mėnesį ir pradėti svarstyti pedagogų bendruomenėse.