MATEMATIKOS, TECHNOLOGINIO UGDYMO, TAUTINIŲ MAŽUMŲ GIMTOSIOS KALBOS BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ NUOTOLINIAI PRISTATYMAI

Maloniai kviečiame dalyvauti nuotoliniuose bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatymuose, kurie vyks liepos 10 d. Renginiuose bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys. Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis. Dalyviams, užpildžiusiems registracijos anketą, prisijungimo adresas bus atsiųstas el. paštu, likus 1 val. iki renginio pradžios. 9.00–10.00 val. tautinių mažumų gimtosios kalbos metodinių būrelių pirmininkams ir mokytojų asociacijų atstovams, registruotis. […]

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ NUOTOLINIS PRISTATYMAS

Kviečiame savivaldybių lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinių būrelių pirmininkus, Lituanistų sambūrio ir Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos atstovus dalyvauti  bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme, kuris vyks liepos 14 d. 10.00–12.00 val. Renginyje bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys. Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis. Dalyviams, užpildžiusiems registracijos anketą, prisijungimo adresas bus atsiųstas el. paštu. Meilė […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (BIRŽELIO 30 – LIEPOS 7 D.)

Pradedamas Bendrųjų programų (BP) atnaujinimo darbų pristatymo ciklas mokytojų asociacijoms ir metodinių būrelių pirmininkams. Liepos 3 d. įvyko pirmasis gamtamokslinio ugdymo srities tikslų, uždavinių, pasiekimų sričių ir pasiekimų, mokymosi turinio plano pristatymas. Pristatymus organizuoja Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkai, medžiagą pristatymams rengia Ugdymo turinio skyriaus ir projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ metodininkai. Susitikime dalyvavo […]

PRADINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ PRISTATYMAS

Kviečiame pradinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkus ir pradinio ugdymo mokytojų asociacijų atstovus dalyvauti bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme, kuris vyks: liepos 9 d., 9.00–10.00 val., pradinis ugdymas (kalbinis ugdymas). REGISTRACIJA liepos 13 d., 10.00–12.00 val., pradinis ugdymas (matematika, socialinis ugdymas, gamtamokslinis ugdymas). REGISTRACIJA liepos 14 d., 13.00–15.00 val., pradinis ugdymas (technologinis ugdymas, meninis ugdymas, sveikatos ir […]

SVEIKATOS IR FIZINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ PRISTATYMAS

Maloniai kviečiame sveikatos ir fizinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkus, Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos ir kitų suinteresuotų asociacijų atstovus dalyvauti nuotoliniame sveikatos ir fizinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme, kuris vyks liepos 9 d. 13.30–14.30 val. Renginyje bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys. Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis. Užpildžiusiems registracijos anketą dalyviams prisijungimo […]

KVIEČIAME DALYVAUTI GAMTOS MOKSLŲ BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO DARBŲ NUOTOLINIAME PRISTATYME

Maloniai kviečiame gamtos mokslų mokytojų metodinių būrelių pirmininkus ir gamtos mokslų asociacijų atstovus dalyvauti gamtos mokslų bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme, kuris vyks liepos 3 d. 10.00–11.00 val. „Zoomׅ“ platformoje. Renginyje bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys. Norinčiuosius dalyvauti kviečiame registruotis. Užpildžiusiems registracijos anketą dalyviams prisijungimo adresas bus atsiųstas el. paštu. Regina Žukienė Nacionalinės švietimo […]

Svarbiausi savaitės įvykiai (birželio 23-30 d.)

Birželio 23 ir 26 d. vyko Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos organizuojamos paskaitos „Žmogaus teisių ugdymas bendrojo ugdymo procese“, skirtos supažindinti ugdymo turinio atnaujintojus su žmogaus teisių bei socialinės nelygybės aktualijomis ir aptarti, kaip tai gali atsispindėti bendrosiose programose. Nuspręsta organizuoti temines diskusijas su mokslininkais ugdymo filosofijos ir kaitos klausimais. Pirmoji diskusija galėtų įvykti jau šią […]

Kviečiame mokyklų vadovus, švietimo ekspertus dalyvauti projekte „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“

Nuo trečiadienio priimamos paraiškos dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtame, drauge su Nacionaline švietimo agentūra įgyvendinamame, Europos Komisijos ir Britų Tarybos remiamame dvejų metų (2020–2022 m.) trukmės projekte „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“. Projekto tikslas – pasirengti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui, ypač daug dėmesio skiriant mokyklų vadovams. Projekto veiklomis siekiama keisti […]

#SUSIPAŽINKITE!: BP ATNAUJINTOJAS ALIUS AVČININKAS

Nuo gegužės mėnesio prie Bendrojo ugdymo 1-10 kl. programų darbuojasi beveik 100 mokytojų bei mokslininkų. Atnaujintojai – skirtingų ugdymo sričių specialistai, į šią poziciją atsinešę įvairių patirčių bei požiūrių. Vienas iš šių specialistų – Alius Avčininkas, Vilniaus Universiteto dėstytojas, Vilniaus Užupio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas, už savo veiklą apdovanotas Meilės Lukšienės premija. Jis sutiko pasidalinti mintimis […]

Ieškomas projekto metodininkas

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbia darbuotojų paiešką projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ 1.2.1. veiklos metodininko pareigoms eiti (0,5 etato, koef. 7,25), 12 mėn. terminuota nuotolinio darbo sutartis su galimybe pratęsti. Metodininkai turės: Peržiūrėti sukurtus skaitmeninius mokymo išteklius, įvertinti jų turinio kokybę ir technologinius aspektus; Kurti turinį atnaujinamiems skaitmeniniams ištekliams papildyti; Prižiūrėti naujai kuriamų […]