Su BP atnaujinimu supažindinti švietimo skyrių atstovai

Birželio 4 d. vyko nuotolinis susitikimas su šalies savivaldybių švietimo skyrių vedėjais, skirtas aptarti pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų (BP) atnaujinimo darbus, kompetencijų aprašus, susitikimų dalyvių vaidmenį BP atnaujinimo procese ir kitus aktualius klausimus.

Susitikimo dalyviams buvo pristatyti BP atnaujinimo tikslai, įgyvendinimo eiga, aptartas įsitraukimas į atnaujinimą bei diegimą. Pabrėžta, jog siekiant kokybiškų rezultatų bendradarbiavimas yra būtinas.


Su dalykų mokytojų asociacijų atstovais buvo kalbėta, kodėl ugdymo turinys turi būti grįstas kompetencijomis, pristatytos atnaujinimo gairės bei vadovas. Aptarta, kurios veiklos jau įvykdytos, kurios pradėtos ir tęsiamos, pristatyti ugdymo turinio atnaujinimą koordinuojantys asmenys.

Kitą savaitę švietimo skyrių atstovams numatomi susitikimai skirti kompetencijų ir kognityvinės vaiko raidos aprašų pristatymui.


Visą susitikimų medžiagą galite rasti čia.
Naujienas apie BP atnaujinimą sekite internetiniame puslapyje MOKYKLA2030.LT