KONFERENCIJA SAVIVALDYBIŲ ATSTOVAMS

Nuotolinės konferencijos akimirka

Balandžio 24 d. vyko nuotolinis informacinis renginys, skirtas pristatyti projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ šalies savivaldybėms bei aptarti savivaldybių vaidmenį atnaujinat bei diegiant Bendrąsias ugdymo programas (BUP).

Renginyje dalyvavo 60 savivaldybių atstovai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Nacionalinės švietimo agentūros vadovai ir darbuotojai. Konferencijos metu pristatyti projekto tikslai, įgyvendinimo eiga, savivaldybių įsitraukimo į BUP atnaujinimą bei diegimą būtinumas, kalbėta apie tai, kurios veiklos atnaujinant kompetencijomis grįstą ugdymo turinį jau įvykdytos, kurios pradėtos ir tęsiamos. Buvo aptarti bendradarbiavimo su savivaldybėmis etapai ir būdai: savanorių savivaldybių įtraukimas į rekomendacijų savivaldybėms ir mokykloms rengimą, metodinė pagalba ir konsultacijos steigėjams ir mokykloms. Taip pat pristatytas Europos Komisijos ir Britų Tarybos Lietuvoje projektas, kuris bus skirtas mokyklų vadovų rengimui vadovauti ugdymo turinio atnaujinimui mokykloje.

Visą informaciją, kuri buvo pateikta konferencijos metu, galima rasti čia.

Ignas Stanislovaitis

NŠA Ryšių su visuomene specialistas

El. paštas: ignas.stanislovaitis@nsa.smm.lt