SUSITIKIMAS SU MINISTERIJŲ ATSTOVAIS

Balandžio 28 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) ir Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) iniciatyva vyko nuotolinis susitikimas tarp Lietuvos Respublikos ministerijų atstovų, skirtas aptarti Bendrųjų ugdymo programų (BUP) atnaujinimo procesą, skirtingų sričių atstovų įsitraukimą, aspektus, kurie galėtų būti integruoti į atnaujintas programas bei tolimesnį bendradarbiavimą.

ŠMSM Bendrojo ugdymo departamento direktorė J. Navickaitė pradėjo susitikimą pabrėždama, jog tarpinstitucinis bendradarbiavimas yra vienas iš svarbiausių sėkmingų projektų elementų, o „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ nėra išimtis. ŠMSM vyriausioji specialistė Irena Raudienė pristatė Bendrųjų programų atnaujinimo prioritetus, veiklas, planus ir eigą. Kalbėta, jog atnaujinant turinį būtina atsižvelgti į šiuolaikines tendencijas ir skirtingus kontekstus, todėl tam reikalingi skirtingų diskursų atstovų pasiūlymai bei pastebėjimai.

Diskusijos metu nutarta, kad tokio tipo susitikimai vyks reguliariai, norint aptarti atliktus darbus bei pasidalinti gerosiomis patirtimis, taip pat sutarta, jog institucijų atstovai įsitrauks į konkrečių programų rengimą, teikdami, konsultacijas, rekomendacijas ir mokymus programų rengėjams, siekiant paties geriausio rezultato.

Ignas Stanislovaitis

NŠA Ryšių su visuomene specialistas

El. paštas: ignas.stanislovaitis@nsa.smm.lt