Raimonda Brunevičiūtė (Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA), viceprezidentė)

Raimonda Brunevičiūtė Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA), viceprezidentė Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA) 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas…

Miglė Petronytė (Lietuvos filosofijos mokytojų asociacijos prezidentė)

Miglė Petronytė Lietuvos filosofijos mokytojų asociacijos prezidentė Lietuvos filosofijos mokytojų asociacija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA Siūlome svarstyti: 1. Į pradinių klasių dalykus integruoti arba įvesti dalyką „filosofija vaikams“.…

Natalija Jackus, Neli Manko, Elena Nachataya (Šiaulių miesto užsienio (rusų) kalbos metodinė grupė)

Natalija Jackus, Neli Manko, Elena Nachataya Šiaulių miesto užsienio (rusų) kalbos metodinė grupė 25 mokytojai 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė Turi būti sukurta darbo grupė, kuri analizuotų teikiamus mokytojų ir mokyklų kolektyvų pasiūlymus ir vykdytų sklaidą visuomenėje. Šis reformos…

Laima Trinkūnienė (Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija)

Laima Trinkūnienė Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija Lietuvos kūno kultūros mokytojai 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai Skyriaus „Bendrųjų programų sandara“ poskyryje „Ugdymo rezultatų struktūra“…

Diana Bernotienė (Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla)

Diana Bernotienė Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla Šiaulių rajono Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokytojai. 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 1. Mokomųjų dalykų dermė tarp ugdymo sričių ir pakopų: anglų-geografijos, matematikos-fizikos-chemijos, geografijos-matematikos (pvz: tema „Mastelis“), lietuvių…

Natalija Kocienė (Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija)

Natalija Kocienė Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija Metodinė taryba. 22 nariai. 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Pateiktas Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas turėtų būti tobulinamas, atsižvelgiant į konkrečius svarius dalykininkų mokytojų – praktikų pasiūlymus. 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai…

Rita Elmonienė (Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius)

Buvo 6, dabar 7 kompetencijos. Kiekvieną jų sudaro nebaigtinis skaičius subkompetencijų. Viena pirmųjų – kūrybinis mąstymas, savarankiškumas, inovatyvumas. Svarbiausiais gebėjimais turėtų tapti kompleksiškas problemų sprendimas, kritinis mąstymas, kūrybiškumas, žmogiškųjų išteklių valdymas, komandinis darbas, sprendimų priėmimas, orientavimasis į paslaugas, derybų įgūdžiai, lankstus mokymasis. Sėkmingą šalies ateitį kuriantis atviras, kūrybingas ir atsakingas žmogus. Situacijos analizėje pasigedome, kaip yra/bus tikrinamas kompetencijų pasiekimų lygis. Atnaujinti turėtume aiškiai suformuluodami, kokie mūsų nacionaliniai interesai, kokia vizija, kokį ateities žmogų turime išugdyti. Labai svarbu, kad tas žmogus būtų pajėgus tausoti, puoselėti ir kurti NACIONALINĘ KULTŪRĄ.