Vida Bačinskaitė (Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla)

Vida Bačinskaitė
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla
Metodinė taryba

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Nėra
Nėra

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Pasigedome kompetencių apibrėžimų
Neaišku, kaip kompetencijas apibūdinti

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

Nėra
Nėra

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

Nėra
Nėra

3.3. Pertvarkos uždaviniai

Neaišku, kokia bus bendrojo ugdymo mokyklos struktūra
Kiek metų truks pradinis,pagrindinis, ugdymas

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Nėra
Nėra

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Neaiški mokomųjų dalykų integracija
Ar mokytojai bus pasirengę dėstyti integruotus dalykus

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Gairėse minima, kad dar tik bus parengtas
Nėra

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Privalomo ugdymo pradžia – nuo 6 metų
Nėra

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Nėra
Nėra

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

Nėra
Nėra

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

Socialinis emocinis ugdymas, sveika gyvensena
nėra

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

Įrankių, kaip tai galima įgyvendinti (rekomendacijų)
Nėra

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

Nėra
Nėra

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

Nėra
Nėra

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

Nėra
Nėra

6. Kita

Nėra
Nėra