Tamara Januškevič (Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija)

Tamara Januškevič Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinė grupė 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Bendrosios programos turi būti aiškios ir lakoniškos. 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA Atidžiai suderinti įvairių…

Kęstutis Bakutis (Prezidento Jono Žemaičio gimnazija)

Išgryninti mokinių ugdymo kompetencijas. Kas gali numatyti kokios bus reikalingos kompetencijios ateityje. Jei ruošiams žmogus ateičiai tai turi būti pateikiamos tikslios , apibrėžtos jaunų žmonių ugdymo kompetencijos. Kokią naują kartą mes norime matyti ateityje. Progamose numatytos ugymui 7 kompetencijos kurios dar turi neribotą skaičių subkompetencijų .

Laimutė Dekienė (Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla)

Laimutė Dekienė Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai Mokykloms teikti kryptingą ir profesionalią pagalbą gerinant mokymosi sunkumus patiriančių mokinių mokymąsi. Sudėtinga socialinė aplinka tiesiogiai…

Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla (Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla)

Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla Metodinės tarybos siūlymai. 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Formuoti mokinių vertybines nuostatas. Ugdymo procese reikia kryptingai formuoti mokinių vertybines nuostatas, nes jos padeda siekti konkrečių ir teisingų tikslų. 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2.…

Jelena Kovalevskaja (Vilniaus rajono Rudaminos „Ryto“ gimnazija)

Jelena Kovalevskaja Vilniaus rajono Rudaminos „Ryto“ gimnazija Užsienio kalbų metodinė grupė 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas Nepritariame pasiekimų…

Janina Vildžiūnienė, Virginija Vaitekūnaitė ( KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ RUSŲ KALBOS MOKYTOJŲ METODINIS BŪRELIS )

Janina Vildžiūnienė, Virginija Vaitekūnaitė KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ RUSŲ KALBOS MOKYTOJŲ METODINIS BŪRELIS 10 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Suderinti dalykų bendrąsias ir egzaminų programas, kad būtų aišku, kiek ko išmokti, kad pasirengti egzaminui. Perkrautos programos. Einama į plotį, bet ne į gylį, todėl nespėjama, forsuojama, užduodama daug namuose. 2. DABARTIES IR ATEITIES…

Aušra Urbaitytė (Kauno technologijos universitetas (KTU))

Aušra Urbaitytė Kauno technologijos universitetas (KTU) 6 asmenų grupė KTU informatikos fakultete dirbantys doc. Ramūnas Kubiliūnas, doktorantė Aušra Urbaitytė ir dirbę doc. Kazys Tomas Baniulis, doc Vytautas Reklaitis 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Pridėti IT taikymą Gairėse numatytos pagrindinės bendrųjų programų atnaujinimo veiklos. Pirma, tokios veiklos kaip ugdymo organizavimo modelių rengimas, mokymosi išteklių…

()

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją: 5.1.…

Jurgita Germanavičienė (Užsienio reikalų ministerija )

Jurgita Germanavičienė Užsienio reikalų ministerija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų…