Lelija, Uosienė, Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos chemijos mokytoja , (Kupiškio rajono kultūros, švietimo ir sporto skyrius.)

Lelija, Uosienė, Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos chemijos mokytoja , Kupiškio rajono kultūros, švietimo ir sporto skyrius. Rajono gamtos mokslų mokytojų metodinis būrelis 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Reikia atnaujinti ugdymo programas, bet tai turi vykti pamažu, gerai įvertinant turimus resursus ir būtinybę. 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI…

Jolita Pakalnytė (Utenos „Saulės“ gimnazija)

Jolita Pakalnytė Utenos „Saulės“ gimnazija 30 mokytojų 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Bendrųjų programų atnaujinimo gairės dar kartą priminė įvairių dokumentų, reglamentuojančių ugdymo organizavimą, keliamus tikslus, jų dermę. Tačiau visi suprantame, kad ir kaip gražiai ir humanistiškai, racionaliai tai skambėtų, mokytojai dažnai dirba senuoju tradiciniu metodu, kur svarbiausia užduotis – neatsilikti nuo savo…

Arūnas Šileris (VYTURYS)

Arūnas Šileris VYTURYS 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Įvardinti vertybinį Garių pamatą. Svarbiausiomis vertybėmis įvardijant Gerumą, laisvę, atkaklumą Ar norėtumėte savo vaiką leisti į mokyklą, kur vaikas „Pasieks asmeninę ir visuomenės gervę”? Aš ne. Tačiau norėčiau, kad jis mokytųsi ten ir kur išeis GERAS, LAISVAS IR ATKAKLUS. Bet apie viską iš pradžių. Gairių…

Kęstutis Mikolajūnas (Lietuvos tėvų forumas)

Kęstutis Mikolajūnas Lietuvos tėvų forumas 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų…

Violeta Vasiliauskienė (Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija)

Violeta Vasiliauskienė Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių…

Eglė Pranckūnienė (VšĮ MOkyklų tobulinimo centras)

Eglė Pranckūnienė VšĮ MOkyklų tobulinimo centras 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Pateiktas Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas turėtų būti ne tobulinamas, o rengiamas iš naujo. Bendrosios ugdymo programos yra kiekvienos šalies švietimo sistemos pagrindas. Tai turėtų būti esminis nacionalinis švietimo srities susitarimas , kadangi per nacionalinį ugdymo turinį yra išreiškiama, kaip mes, kaip…

Vytautas Astrauskas (ETH Zürich)

Vytautas Astrauskas ETH Zürich 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir…

Jurga Deveikytė (Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija)

Jurga Deveikytė Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija Diskusijos, rengtos UPC 2017-12-12, dalyviai 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė Nepritariame skubotam matematikos programos atnaujinimui (atnaujinta programa numatoma diegti pilotinėse mokyklose nuo 2019 metų rugsėjo mėnesio ir visose mokyklose nuo 2022 metų rugsėjo).…

Rima Šiaulienė (Vilniaus m. IT mokytojų metodinis būrelis)

Rima Šiaulienė Vilniaus m. IT mokytojų metodinis būrelis Vilniaus m. IT mokytojai 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai Bendrųjų programų atnaujinimo gairėse yra siūloma ugdymo…

Finansinio švietimo koordinacinis komitetas (Finansinio švietimo koordinacinis komitetas)

Finansinio švietimo koordinacinis komitetas Finansinio švietimo koordinacinis komitetas Finansinio švietimo koordinacinio komiteto veiklą koordinuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Komitetą sudaro 10 institucijų – 7 valstybinės, 2 – privačios ir 1 NVO. 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 2006 metais…