Emilija Sakadolskienė (VDU Muzikos akademija)

Emilija Sakadolskienė VDU Muzikos akademija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Esu nusivylusi projektu, bandančiu apibrėžti gaires naujoms bendrosioms programoms. Kaip ir pripažįstama dokumente, nėra atlikta pakankamai tyrimų, kuriais būtų galima pagrįsti kaitą ar jos poreikį. Taip pat nediskutuota nei su mokslo, nei su praktikų bendruomenėmis, kokia ugdymo filosofija turėtų remtis naujoji koncepcija. Ar…

Aušra Dunauskienė (Šiaulių r. Kuršėnų Paavenčių mokykla- daugiafunkcis centras)

Aušra Dunauskienė Šiaulių r. Kuršėnų Paavenčių mokykla- daugiafunkcis centras Pradinio ugdymo metodinė grupė (9 ) 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA Programose siekti gylio, o ne pločio. Trūksta laiko įtvirtinimui.…

Loreta Lauciutė (Tauragės „Šaltinio“ progimnazija)

Loreta Lauciutė Tauragės „Šaltinio“ progimnazija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų…

Rūta Kalėdienė (Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“)

Rūta Kalėdienė Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė Mokymo nuoseklumas Bendrosiose programose nebeliko dalykų mokymo/si nuoseklumo. 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai IT…

Lazdijų r. Kučiūnų mokykla (Lazdijų r. Kučiūnų mokykla)

Lazdijų r. Kučiūnų mokykla Lazdijų r. Kučiūnų mokykla Mokyklos metodinė taryba 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA Didesnį dėmesį skiriant vaikų sveikatingumui, visoms pradinėms klasėms skirti vienodą kūno kultūros pamokų…

Aušra Didžgalvienė, Asta Vaitkevičienė, Vytautas Žalys (Šiaulių universitetas ir Gegužių progimnazija)

Aušra Didžgalvienė, Asta Vaitkevičienė, Vytautas Žalys Šiaulių universitetas ir Gegužių progimnazija Dvi institucijos: Šiaulių universitetas ir Gegužių progimnazija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2.…

Vytautas Žalys, Asta Vaitkevičienė, Aušra Didžgalvienė (Šiaulių universitetas ir Gegužių progimnazija)

Vytautas Žalys, Asta Vaitkevičienė, Aušra Didžgalvienė Šiaulių universitetas ir Gegužių progimnazija Dvi institucijos: Šiaulių universitetas ir Gegužių progimnazija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA Meninio ugdymo programa apimtų tokias meno…

Aušra Didžgalvienė, Asta Vaitkevičienė, Vytautas Žalys (Šiaulių universitetas ir Gegužių progimnazija)

Aušra Didžgalvienė, Asta Vaitkevičienė, Vytautas Žalys Šiaulių universitetas ir Gegužių progimnazija Dvi institucijos: Šiaulių universitetas ir Gegužių progimnazija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Konkrečiau ir aiškiau apibrėžti spontaniškos, laisvos kūrybos ir žinių santykį dailės pamokose (turėtų būti kiekybiškai ir kokybiškai lygiavertis santykis). Pateikti teminio išplanavimo pavyzdžių mokytojams, kurie padėtų vieną temą plėtoti per…

Giedrė Volungevičienė (Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija)

Giedrė Volungevičienė Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos metodinė taryba 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Pritariame Bendrųjų programų atnaujinimo gairėse išsakytai būtinybei peržiūrėti ugdymo turinį atsižvelgiant į jam keliamus naujus reikalavimus XXI amžiuje. 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė…