Pristatome tyrimą „Mokymo ir mokymosi priemonių naudojimo pamokose praktika ir pokyčiai Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose“

Kokios mokymo ir mokymosi priemonės bendrojo ugdymo mokyklų pamokose paprastai naudojamos šalia vadovėlio? Kaip dažnai bendrojo ugdymo mokyklų pamokose šalia vadovėlio naudojamos kitos mokymo ir mokymosi priemonės? Atsakymai į šiuos klausimus pateikti atlikus tyrimą „Mokymo ir mokymosi priemonių naudojimo pamokose praktika ir pokyčiai Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose“. Atliekant tyrimą buvo analizuojami 4129 Nacionalinės mokyklų vertinimo […]

Violeta Tunkuniene

Violeta Tunkuniene 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Atviro kodo programų taikymas. Įtrauks visus mokytojus, suinteresuotus mokinius bei jų tėvus. 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos […]

Violeta Tunkuniene

Violeta Tunkuniene 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Įtraukti būtina kuo daugiau mokytojų.Siūlau pradėti reformą „apačioje“, t.y. mokyklose. Pasinaudojus šiuolaikinėm technologijom gali būti sudaromos atskirų dalykų, atskirų koncentrų ( ikimokykl, pradinių kl., 5-9kl, 9-12kl. mokytojai) darbinės grupės.Turintys pasiūlymų VISOS Lietuvos atskirų dalykų mokytojai diskutuoja tose grupėse. Į darbines grupes galėtų būt įtraukiami ir esami […]