Valdas Venskus (Moksleivio tėtis)

Valdas Venskus
Moksleivio tėtis

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Siūlau atstatyti mokslo metų trukmę nuo rugsėjo 1d. iki gegužės 31d., vidurinio lavinimo mokyklose.
Mokyklose oro kondicionierių nėra ir niekada nebus. Vasarą vaikai tiesiog kankinasi, alpsta, ypač klasėse, kurių langai pietų pusėje.

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Rugsėjo ir gegužės mėnesiais nereikalauti, kad mokiniai dėvėtų uniformas.
Perkaitimas neigiamai veikia mokinių organizmą. Prasideda ligos, išsiblaškymas. Neigiamai atsiliepia mokymosi rezultatams.

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita

Organizuoti mokinių ir jų tėvų visuotinę apklausą dėl mokslo metų trukmės ir krūvio visose mokyklose.
Visi Lietuvos piliečiai ir yra valstybė. Mokiniai – mūsų ateitis. Valstybės valdantieji privalo tarnauti savo valstybei ir vykdyti visuomenės sprendimus.