Pristatome tyrimą „Mokymo ir mokymosi priemonių naudojimo pamokose praktika ir pokyčiai Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose“

Kokios mokymo ir mokymosi priemonės bendrojo ugdymo mokyklų pamokose paprastai naudojamos šalia vadovėlio? Kaip dažnai bendrojo ugdymo mokyklų pamokose šalia vadovėlio naudojamos kitos mokymo ir mokymosi priemonės? Atsakymai į šiuos klausimus pateikti atlikus tyrimą „Mokymo ir mokymosi priemonių naudojimo pamokose praktika ir pokyčiai Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose“.

Atliekant tyrimą buvo analizuojami 4129 Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (NMVA) išorės vertintojų užpildyti pamokų stebėjimo protokolai. 2018 metais buvo pakartota 2011 metais pirmą kartą atlikta NMVA analizė, kaip kartu su vadovėliu per pamoką buvo naudotos kitos mokymo ir mokymosi priemonės. Ši analizė leidžia stebėti per 6 metus įvykusius pokyčius Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.

Per laikotarpį nuo pirmojo tyrimo (nuo 2011 m.) aiškiai padidėjo pamokų dalis, kai kartu su vadovėliu pamokoje buvo naudojama ir kokia nors kita mokymo priemonė. Dažniausiai pamokoje naudojamos audiovizualinės priemonės, demonstruojamos multimedijos ar išmaniosios lentos pagalba, mokytojo parengta dalijamoji medžiaga ir tradicinės vaizdinės priemonės (plakatai, žemėlapiai, modeliai ir pan.).

Pamokų stebėjimo protokolų analizė parodė, kad kartu su vadovėliu naudojamas papildomas ugdymo turinys pamokoje naudojamas vis plačiau ir didelę jo dalį sudaro skaitmeninis ugdymo turinys. Mokytojai pradeda naudotis galimybe į ugdymo procesą įtraukti mokinių turimus išmaniuosius telefonus kaip mokymuisi būtino skaitmeninio ugdymo turinio pasiekimo galimybę ir priemonę.

Nustatyta, kad pamokos bendrai paėmus ir įvairių jos aspektų kokybei svarbu ne tai, ar per pamoką apskritai buvo naudotos audiovizualinės priemonės, o kaip jos buvo naudotos. Sumaniai naudojant audiovizualines priemones, iš tiesų galima reikšmingai pagerinti pamokos kokybę, o gerai neapgalvojus šių priemonių naudojimo ir mokiniams vien tik „parodžius filmą“, pamokos kokybė reikšmingai nepadidėja.

Tyrimo autorius dr. Albinas Kalvaitis išskyrė net 19 pagrindinių tyrimo išvadų. Kviečiame susipažinti!