Danutė Valiūnienė (Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija)

Danutė Valiūnienė Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių […]

Lukas Neimanas (Jaunųjų gydytrojų organizacija, „Auksinių minučių“ projektas)

Siūlome į mokinių ugdymą įtraukti ir mokyklose pradėti įgyvendinti pirmos pagalbos gaivinimo kursus moksleiviams nuo 7 iki 12 klasės. Pagrindiniai įgūdžiai ir kompetencijos į kurias turėtų būti atsižvelgiama yra: praktinių gaivinimo įgūdžių mokymas ir lavinimas. Norime akcentuoti, kad šių įgūdžių mokymas privalo būti kokybiškas. Tai reiškia, kad kiekvienas moksleivis turi praktiškai išmokti: 1.atlikti krūtinės paspaudimus 2.naudotis automatiniu išoriniu defibriliatoriumi 3.Mokėti ir nebijoti išsikviesti greitąją medicinos pagalbą 4. kuo anksčiau atpažinti širdies sustojimo požymius ir pradėti teikti pirmąją medicinos pagalbą. Labai svarbu mokymosi metu vadovautis naujausiomis Europos gaivinimo komisijos (European resuscitation council) gaivinimo gairėmis, kurios užtikrina pačių naujausių žinių perdavimą moksleiviams. Norint užtikrinti, kad žinios būtų perduotos kompetetingai - siūlyme kaip mokytojus pasitelkti medicinos specialistus: gydytojus, rezidentus, medicinos studentus, kurie yra apmokomi tinkamo gyvybės palaikymo įgūdžių.

Kviečiame dalyvauti diskusijoje dėl penkiolikmečių matematinio raštingumo. Dėmesio – pakeista renginio vieta!

Dėmesio! Gruodžio 13 d. 10 val. diskusija dėl penkiolikmečių matematinio raštingumo vyks ne Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje, o Ugdymo plėtotės centro (M. Katkaus g. 44, Vilnius) 201 salėje (2 aukštas). Diskusijos tikslas – aptarti, koks turėtų būti penkiolikmečių matematinis raštingumas ir kaip to sieksime. Numatoma diskusijos trukmė – iki 2 val. Diskusijai siunčiame leidinį […]

Teikite siūlymus Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektui

Kviečiame teikti siūlymus Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektui (toliau – Gairės) iki 2019 m. sausio 14 d., užpildant pateiktą formą. Siūlymų laukiame iš mokytojų, mokytojų asociacijų, mokyklų bendruomenių, mokyklų steigėjų, akademinės bendruomenės, tėvų, nevyriausybinių organizacijų ir visų, kurie neabejingi ugdymo turinio atnaujinimui. Visi Jūsų pateikti siūlymai ir redakcinės grupės apibendrinti siūlymai bus skelbiami svetainėje www.mokykla2030.lt Bendrųjų […]