Tomas Jankūnas (Lietuvos progimnazijų asociacija)

Tomas Jankūnas
Lietuvos progimnazijų asociacija
http://www.progimnazijos.vilnius.lm.lt/

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

Pritariame išsakytiems Bendrojo ugdymo tarybos siūlymams – https://drive.google.com/file/d/0B6HMwOJyuq0qWlJHNkpZWmxiMmxYbGpBeldlVjJJMENlekV3/view?fbclid=IwAR0lBKhhPG05VatYPT6m4wNKfcCQrJRwDEHfajZBYCsB0wD6FdaL3_rw9lI
Bendrojo ugdymo taryba atspindi mūsų nuomonę taip pat.

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Pritariame išsakytiems Bendrojo ugdymo tarybos siūlymams – https://drive.google.com/file/d/0B6HMwOJyuq0qWlJHNkpZWmxiMmxYbGpBeldlVjJJMENlekV3/view?fbclid=IwAR0lBKhhPG05VatYPT6m4wNKfcCQrJRwDEHfajZBYCsB0wD6FdaL3_rw9lI
Bendrojo ugdymo taryba atspindi mūsų nuomonę taip pat.

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

Pritariame išsakytiems Bendrojo ugdymo tarybos siūlymams – https://drive.google.com/file/d/0B6HMwOJyuq0qWlJHNkpZWmxiMmxYbGpBeldlVjJJMENlekV3/view?fbclid=IwAR0lBKhhPG05VatYPT6m4wNKfcCQrJRwDEHfajZBYCsB0wD6FdaL3_rw9lI
Bendrojo ugdymo taryba atspindi mūsų nuomonę.

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

Pritariame išsakytiems Bendrojo ugdymo tarybos siūlymams – https://drive.google.com/file/d/0B6HMwOJyuq0qWlJHNkpZWmxiMmxYbGpBeldlVjJJMENlekV3/view?fbclid=IwAR0lBKhhPG05VatYPT6m4wNKfcCQrJRwDEHfajZBYCsB0wD6FdaL3_rw9lI
Bendrojo ugdymo taryba atspindi mūsų nuomonę.

3.3. Pertvarkos uždaviniai

Pritariame išsakytiems Bendrojo ugdymo tarybos siūlymams – https://drive.google.com/file/d/0B6HMwOJyuq0qWlJHNkpZWmxiMmxYbGpBeldlVjJJMENlekV3/view?fbclid=IwAR0lBKhhPG05VatYPT6m4wNKfcCQrJRwDEHfajZBYCsB0wD6FdaL3_rw9lI
Bendrojo ugdymo taryba atspindi mūsų nuomonę.

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

Pritariame išsakytiems Bendrojo ugdymo tarybos siūlymams – https://drive.google.com/file/d/0B6HMwOJyuq0qWlJHNkpZWmxiMmxYbGpBeldlVjJJMENlekV3/view?fbclid=IwAR0lBKhhPG05VatYPT6m4wNKfcCQrJRwDEHfajZBYCsB0wD6FdaL3_rw9lI.

Nepritariame, kad ankstyvasis ugdymas iš naujo priverstinai keistų mokyklų tinklą į 5+4+3.

Pritariame, kad išnyktų specializuotos bendrojo ugdymo mokyklos nuo 1 iki 8 klasės. Tačiau nesutinkame, kad specializuotos mokyklos vykdytų visas bendrojo ugdymo programas didmiesčiuose. Šias programas privalo perimti specializuotos visos Lietuvos išgrynintos gimnazijos. Išimtį siūlome taikyt tik mažiems miestams, kur tėra po 1-2 mokyklas ar kaimams.

Bendrojo ugdymo taryba atspindi mūsų nuomonę.

Vykęs 2005-2017 m.m. bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarka vyko neskaidriai pirmiausiai dėl politinių žaidimų bei mokyklų bendruomenių protegavimo. Po jo atsirado net valstybinių ar savivaldybių mokyklų, kurios renkasi vaikus, o tai tik didina atotrūkį tarp skirtingų mokyklų mokinių pasiekimų, kai kurioms mokykloms tenka dirbti itin sudėtingomis sąlygomis. Tai yra netesinga. Manome, kad programa gali būti įgyvendinta dabartiniame mokyklų tinkle 0-6 + 4+4+4 ir t.t.

Siūlome atsisakyti mokyklų specializacijos nuo 1-8 klasės visose Lietuvos valstybinėse ir savivaldybių mokyklose (išskyrus profesines, kaip N. menų K.M. Čiurlionio mokyklą). Šios mokyklos renkasi vaikus, didmiesčiuose, šių mokyklų steigimas neleido įgyvendinti mokyklų mokinių skaičiaus sureguliavimo.

Jei vėl būtų keičiamas mokyklų tinklas, tikime, kad bendrojo ugdymo reforma ir vėl gali žlugti. Svarbiau yra turinys ir kaip mes jam pasirengiame įgyvendinti, o ne kokioje formoje jis yra įgyvendinimas.

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

Pritariame išsakytiems Bendrojo ugdymo tarybos siūlymams, taip pat norime atkreipti dėmesį, kad:
1. būtina atsisakyti visų integruojamų programų, nes šis turinys privalo būti atskleistas atnaujintose BU programose, tam turi būti paruošti vadovėliai ar kitos priemonės, apmokyti pedagogai;
2. užtikrinti, kad ministrai negalėtų įtakoti atitinkamo dalyko pamokų skaičiaus, tai turi nurodyti šis sutartas dokumentas;
3. klasės auklėjimas ir dalykai privalo būti susieti;
4. jei įvedama IT dalykas į pradinį ugdymą, tam reikia skirti daugiau dėmesio apmokant mokytojus, aprūpinant juos atitinkama įranga; Tokiu atveju būtina atnaujinti IT programą 5-12 klasėse;
5. neprieštaraujame integruotam gamtos kursui, tačiau nemanome, kad reikia mažinti valandų;
6. daugiau valandų praktiniams dalykams, priemonėms, mokytojų mokymui šia tema ir sutartų kompetencijų bei gebėjimų ugdymui. Klasės vadovai galėtų dirbti pagal tokias puikias programas kaip LIONS quest, kur yra puikus turinys, susijęs ir su šiuolaikiniais gebėjimais bei kompetencijomis…
5. dalykai turi turėti ne kelis padrikus, o vieną gerą vadovėlį mokiniui, mokytojui –
įprastą ir skaitmeninę versiją, atsisakant papildomų dalyko programos planų rašymo (tačiau akcentuojant, kad galima naudotis ir kitais, kritiškai vertinamais šaltiniais), gal gražinti daugiau uždavinynus vietoj pratybų ar el. svetaines ir t.t.
1. integruotos programos neefektyviai įgyvendinamos, nes tam nenumatytas finansavimas, mokytojai turi daug investuoti norint kokybiškai perteikti turinį, todėl yra labai svarbu sveikos mitybos ar lytiškumo, šeimos temas perkelti į dalykų turinius ar pateikti kaip kažkurio dalyko alternatyvų turinį. Tik tada manome, bus sėkmingas įgyvendinimas. Aišku tam reikia mokymų bei priemonių taip pat;

2. negalima tikėtis sėkmės, jei kiekvienais metais koks nors ministras nurodys, kad kažkam staiga prireikia pamokos. Ar etiška, kad vienas asmuo taip lengvai įtakoja visą sistemą, keičia visos Lietuvos švietimo bendruomenės susitarimą;
3. nesmagu, kad daugėja mokytojų, kurie nenori kurti santykio, o tik mokyti, 5-8 koncentre tokiems mokytojams sunku mokytis vaikus, nes negali perteikti turinio nekurdami santykio su vaikais;
4. IT dalykas atitiktų laikmetį ir pvz. nuo 2 ar 3 klasės galėtų būti. Tačiau būtini apmokymai, priemonės, 5-12 programų peržiūra dėl dermės. Pradinukai ir dabar turėtų naudotis el. dienynais, kitomis priemonės, formuojasi įgūdžiai, kuriuos sunku keisti vėlesniame amžiuje;
5. Pritariame Lietuvos biologijos, chemikų ir fizikos mokytojų asociacijos kreipimuisi;
6. Būtina visiems susitelkti ir mokytojus ugdyti daugiau mokyti vaikus mokytis ir jiems padėti. Besąlygiškas atnaujintų BUP sėkmės garantas. To turime siekti visi, o tam turime mokyti, skirti priemonių, apmokyti žmones;
5. Pasikeitus BUP vadovėliams, negebėsime per trumpą laiką visko supirkti. Prireiks dešimtmečio, kad tai padarytume, todėl vieno gero vadovėlio parengimas leistų sutaupyti pinigų, užtikrinti šio atnaujinto BU turinio įgyvendinimą ir mokytojams nebereiktų rašinėti visokių programų planų (būtų tikslinga nurodyti ir gebėjimus, kompetencijas, integruojamus dalykus, diferencijuotas užduotis ir pan. – papildomus galimus kitus šaltinius).

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

1. Pritariame išsakytiems Bendrojo ugdymo tarybos siūlymams – https://drive.google.com/file/d/0B6HMwOJyuq0qWlJHNkpZWmxiMmxYbGpBeldlVjJJMENlekV3/view?fbclid=IwAR0lBKhhPG05VatYPT6m4wNKfcCQrJRwDEHfajZBYCsB0wD6FdaL3_rw9lI.

2. Pritartume taikyti centralizuotą mokinių pasiekimų patikrinimą siekiant padėti visiems vaikams pagerinti pasiekimus. Po kurių būtų teikiama pagalba klasės, mokyklos ar rajono mokiniams ir stojimui į aukštąsias mokyklas. Kitokių vertinimų laikas atsisakyti.

1. Bendrojo ugdymo taryba atspindi mūsų nuomonę.

2. Nepritariame egzaminų sesiją išmėtyti per visus metus kai vyksta ugdymo procesas, kuris yra žlugdomas, nes per mažai turime darbuotojų. Dabar turime per daug centralizuotų vertinimų, kurie labai brangiai kainuoja finansiniu bei žmogiškuoju aspektais.

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

Iš principo pritartume, jei nesikeistų kokio tipo mokyklose ši programa būtų įgyvendinta.
Jei tai tikrai duos sėkmės. Šiaip liūdina tai, kad mes iš vaikų atimame vaikystę. Per daug anksti visi suauga.

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

Nepritariame ir nematome prasmės.
Manome, kad vėl reiks reformuoti mokyklų tinklą, tad nukrypsime nuo BU programų atnaujinimo, vėl bendruomenės pyksis, dar labiau trūks mokytojų. Tai gali būti BU reformos žlugimo priežastimi, nes diegsime ne turinį, o ginčysimės dėl mokyklų tipų. Ar to mes siekiame?

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

Pritariame 3-4 metų, su specializacija ir jei tai būtų įgyvendinta dabartinėse mokyklose.
Mes už pasirinkimą aukštesnėje ugdymo pakopoje, o 1-8 klasėje pagrindus bendrystei bei pasirengimui gebėti toliau rinktis.

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

Tai galėtų būti tam tikri dalykai:
menai;
sportas;
verslumas;
socializacija, technologijos, IKT ir pan.
1-8 galėtų būti mažiau, daugiausiai 9-12.
Mes už pasirinkimą aukštesnėje ugdymo pakopoje, o 1-8 klasėje pagrindus bendrystei bei pasirengimui gebėti toliau rinktis.

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

Numatyti tai programoje bei apmokyti mokytojus.
Negalime reikalauti daryti to, kam neteikiama jokia pagalba, nevykdomi mokymai, neparengiamos tam priemonės.

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

Neturime nuomonės, pasitikime tos pakopos mokyklų nuomone.
Neturime nuomonės, pasitikime tos pakopos mokyklų nuomone.

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

Neturime nuomonės, pasitikime tos pakopos mokyklų nuomone.
Neturime nuomonės, pasitikime tos pakopos mokyklų nuomone.

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

Neturime nuomonės, pasitikime tos pakopos mokyklų nuomone.
Neturime nuomonės, pasitikime tos pakopos mokyklų nuomone.

6. Kita

Pati reforma turėtų būti išdėstyta per keleris metus, tikrai ne per 2 metus. Tai neįmanoma tokia apimtimi. Tuo tikslu turite sutarti bei atnaujinti ne tik turinį, bet ir parengti priemones, apmokyti mokytojus.
2 metai yra nerealus laikas spręsti tokį uždavinį. Pasikartosime – mokyklų tinklo pertvarką vyko nuo 2005-2017 metus.