Ramunė Galdikienė (Klaipėdos ,,Aukuro“ gimnazija)

Ramunė Galdikienė Klaipėdos ,,Aukuro“ gimnazija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Per daugiau kaip du dešimtmečius darbo mokykloje esu skaičiusi ne vieną taip gražiai surašytą ir, deja, taip smarkiai nutolusį nuo realybės dokumentą, kuris nuo ankstesniųjų skiriasi tik naujais terminais ir sąvokomis-žodžių žaismas ir nieko daugiau. Todėl, manau, kad pokyčiams, švelniai tariant, nepasiruošta. 1. […]

Algirda Surblienė (Kauno „Aušros“ gimnazija)

Algirda Surblienė Kauno „Aušros“ gimnazija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 1. Tegul lieka trys atskiri gamtos mokslai nuo 8 klasės. 2. Integruotas gamtos mokslas […]

Rima Baltrušaitienė (Kauno Kazio Griniaus progimnazija)

Rima Baltrušaitienė Kauno Kazio Griniaus progimnazija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių […]

Ramutė Grinkevičiutė (Kauno J.Dobkevičiaus progimnazija)

Ramutė Grinkevičiutė Kauno J.Dobkevičiaus progimnazija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų […]

Lilija Bručkienė (Klaipėdos Vydūno gimnazija)

Lilija Bručkienė Klaipėdos Vydūno gimnazija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Nemanau, kad reikia skubotai atnaujinti bendrąsias programas. Iš pradžių reikėtų išanalizuoti, kaip (ne)sisekė įgyvendinti anksčiau priimtus dokumentus ir kas lėmė tas nesėkmes, pašalinti nesėkmės priežastis ir tik tada kurti naujas koncepcijas. ,,Lietuvos pažangos strategija 2030‘‘, priimta 2012 m. gegužės 15 d. Nuo dokumento […]

Rita Jonaitienė (Gimnazija)

Rita Jonaitienė Gimnazija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Nereikia naujinti Pirmiausia nuspręsti dėl struktūros, nes modelis 5+4+3 iš dalykininkų atims visus mokymosi metus. 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. […]

Larisa Gražienė (Kauno Saulės gimnazija)

Larisa Gražienė Kauno Saulės gimnazija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų […]

Rita Kriaupienė (VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras)

Rita Kriaupienė VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras Bendrojo ugdymo mokytojų metodinės grupės (30 mokytojų) 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Pritariame bendrųjų programų atnaujinimo gairėms. 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai Ugdyti emocinį intelektą, jausmų kultūrą. Dalies mokinių žema savivertė. […]

Vida Šleivytė (Subačiaus gimnazija)

Vida Šleivytė Subačiaus gimnazija Subačiaus gimnazijos gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė. 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA Neintegruoti į ugdymo turinį įvairiausių programų, pavyzdžiui: „Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių […]

Jurgita Vinciūnienė (Fizikos mokytoja)

Jurgita Vinciūnienė Fizikos mokytoja 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir […]