Patvirtintos Bendrųjų programų atnaujinimo gairės

Lapkričio 18 dieną Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino Bendrųjų programų atnaujinimo gaires. Šis projektas buvo pristatomas ir svarstomas švietimo bendruomenėje, visuomenė buvo kviečiama teikti pasiūlymus. Remiantis šiomis gairėmis bus atnaujinamos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokomųjų dalykų programos. Atsižvelgiant į esamos būklės apžvalgą brėžiamos pagrindinės Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys: stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą, sukurti […]

Kviečiame dalyvauti viešosiose konsultacijose dėl Bendrojo ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo gairių projekto

Didelio švietimo bendruomenės dėmesio sulaukė 2018 m. lapkričio mėn. interneto svetainėje Mokykla 2030 paskelbtas Bendrojo ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas (toliau – Gairių projektas), kuris parengtas įgyvendinant LR Vyriausybės struktūrinės švietimo reformos programos „Ugdymas ateičiai“ projektą. Šio dokumento svarstymo laikotarpiu, nuo 2018 m. gruodžio 3 d. iki 2019 m. sausio 14 d., sulaukta daugiau kaip 120 […]

Su švietimo bendruomene suderintą Bendrojo ugdymo gairių projektą tikimasi turėti iki naujų mokslo metų pradžios

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija suburs tyrėjų ir praktikų grupę, kurioje dirbs nevyriausybinių organizacijų, edukologų, tėvų, mokinių atstovai, mokytojų dalykinių asociacijų, kitų sričių ekspertai. Ši komanda iki naujų mokslo metų pradžios parengs galutinį Bendrojo ugdymo gairių projektą – išgrynintas kryptis, ko ir kaip turi būti mokomi mokiniai, įvertinant visuomenės ir valstybės ateities poreikius. Tai sutarta […]

Diskusija su švietimo bendruomenių asociacijų atstovais

Sausio 18 d. Ugdymo plėtotės centro iniciatyva susirinko 31 atstovas iš 27 švietimo bendruomenę vienijančių asociacijų tartis dėl tolesnio bendradarbiavimo, ypatingą dėmesį skiriant ugdymo turinio atnaujinimui. Švietimo darbuotojų asociacijų atstovams diskutuojant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro atstovais buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės ir išklausyti švietimo bendruomenę vienijančių asociacijų lūkesčiai. Lietuvos geografijos […]

Švietimo bendruomenė pateikė siūlymus bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektui

Didelio švietimo bendruomenės dėmesio sulaukė svetainėje www.mokykla2030.lt paskelbtas kvietimas pateikti siūlymus bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektui. Šio dokumento svarstymo laikotarpiu, nuo 2018 m. gruodžio 3 d. iki 2019 m. sausio 14 d., pateikta net 120 siūlymų. Dauguma siūlymų yra kolektyviniai. Gairių projektas buvo svarstomas mokyklų metodinėse tarybose, įvairių dalykų mokytojų metodinėse grupėse, metodiniuose būreliuose. Septynių […]

Pristatome tyrimą „Mokymo ir mokymosi priemonių naudojimo pamokose praktika ir pokyčiai Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose“

Kokios mokymo ir mokymosi priemonės bendrojo ugdymo mokyklų pamokose paprastai naudojamos šalia vadovėlio? Kaip dažnai bendrojo ugdymo mokyklų pamokose šalia vadovėlio naudojamos kitos mokymo ir mokymosi priemonės? Atsakymai į šiuos klausimus pateikti atlikus tyrimą „Mokymo ir mokymosi priemonių naudojimo pamokose praktika ir pokyčiai Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose“. Atliekant tyrimą buvo analizuojami 4129 Nacionalinės mokyklų vertinimo […]

Kviečiame dalyvauti diskusijoje dėl penkiolikmečių matematinio raštingumo. Dėmesio – pakeista renginio vieta!

Dėmesio! Gruodžio 13 d. 10 val. diskusija dėl penkiolikmečių matematinio raštingumo vyks ne Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje, o Ugdymo plėtotės centro (M. Katkaus g. 44, Vilnius) 201 salėje (2 aukštas). Diskusijos tikslas – aptarti, koks turėtų būti penkiolikmečių matematinis raštingumas ir kaip to sieksime. Numatoma diskusijos trukmė – iki 2 val. Diskusijai siunčiame leidinį […]

Teikite siūlymus Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektui

Kviečiame teikti siūlymus Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektui (toliau – Gairės) iki 2019 m. sausio 14 d., užpildant pateiktą formą. Siūlymų laukiame iš mokytojų, mokytojų asociacijų, mokyklų bendruomenių, mokyklų steigėjų, akademinės bendruomenės, tėvų, nevyriausybinių organizacijų ir visų, kurie neabejingi ugdymo turinio atnaujinimui. Visi Jūsų pateikti siūlymai ir redakcinės grupės apibendrinti siūlymai bus skelbiami svetainėje www.mokykla2030.lt Bendrųjų […]

Švietimo naujienos: Kokią ateities mokyklą kuriame?

Paroda „Mokykla 2018“ jos dalyvius ir svečius kvietė mąstyti ir drauge kurti ateities mokyklą. Nors klausimas – itin platus, tačiau projektuoti mokyklos ateitį po 5-erių, 10-ies, o gal net 50-ies metų gali daugelis… Diskutuoti buvo pakviesti skirtingiems lygmenims atstovaujantys asmenys: Vilniaus mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė Simona Statauskaitė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos matematikos mokytoja Virginija […]