Violeta Tunkuniene

Violeta Tunkuniene 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Atviro kodo programų taikymas. Įtrauks visus mokytojus, suinteresuotus mokinius bei jų tėvus. 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos […]

Violeta Tunkuniene

Violeta Tunkuniene 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS Įtraukti būtina kuo daugiau mokytojų.Siūlau pradėti reformą „apačioje“, t.y. mokyklose. Pasinaudojus šiuolaikinėm technologijom gali būti sudaromos atskirų dalykų, atskirų koncentrų ( ikimokykl, pradinių kl., 5-9kl, 9-12kl. mokytojai) darbinės grupės.Turintys pasiūlymų VISOS Lietuvos atskirų dalykų mokytojai diskutuoja tose grupėse. Į darbines grupes galėtų būt įtraukiami ir esami […]

Danutė Valiūnienė (Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija)

Danutė Valiūnienė Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija 1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS 2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS 3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI 3.1. Situacijos analizė 3.2. Atnaujinimo uždaviniai 3.3. Pertvarkos uždaviniai 4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA 4.1. Ugdymo sritys ir dalykai 4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių […]

Lukas Neimanas (Jaunųjų gydytrojų organizacija, „Auksinių minučių“ projektas)

Siūlome į mokinių ugdymą įtraukti ir mokyklose pradėti įgyvendinti pirmos pagalbos gaivinimo kursus moksleiviams nuo 7 iki 12 klasės. Pagrindiniai įgūdžiai ir kompetencijos į kurias turėtų būti atsižvelgiama yra: praktinių gaivinimo įgūdžių mokymas ir lavinimas. Norime akcentuoti, kad šių įgūdžių mokymas privalo būti kokybiškas. Tai reiškia, kad kiekvienas moksleivis turi praktiškai išmokti: 1.atlikti krūtinės paspaudimus 2.naudotis automatiniu išoriniu defibriliatoriumi 3.Mokėti ir nebijoti išsikviesti greitąją medicinos pagalbą 4. kuo anksčiau atpažinti širdies sustojimo požymius ir pradėti teikti pirmąją medicinos pagalbą. Labai svarbu mokymosi metu vadovautis naujausiomis Europos gaivinimo komisijos (European resuscitation council) gaivinimo gairėmis, kurios užtikrina pačių naujausių žinių perdavimą moksleiviams. Norint užtikrinti, kad žinios būtų perduotos kompetetingai - siūlyme kaip mokytojus pasitelkti medicinos specialistus: gydytojus, rezidentus, medicinos studentus, kurie yra apmokomi tinkamo gyvybės palaikymo įgūdžių.