Lukas Neimanas (Jaunųjų gydytrojų organizacija, „Auksinių minučių“ projektas)

Lukas Neimanas
Jaunųjų gydytrojų organizacija, „Auksinių minučių“ projektas
Auksinių minučių projekte dalyvauja daugiau nei 300 medicinos studentų iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Vilniaus universiteto, paramedikų, gydytojų bei slaugos specialistų. Taip pat Auksinių minučių projektas yra atstovaujamas jaunųjų gydytojų asociacijos, kuri atstovauja daugiau nei 8000 medicinos srities specialistų.

1. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMO PRIEŽASTYS IR TIKSLAS

2. DABARTIES IR ATEITIES KOMPETENCIJOS

Siūlome į mokinių ugdymą įtraukti ir mokyklose pradėti įgyvendinti pirmos pagalbos gaivinimo kursus moksleiviams nuo 7 iki 12 klasės. Pagrindiniai įgūdžiai ir kompetencijos į kurias turėtų būti atsižvelgiama yra: praktinių gaivinimo įgūdžių mokymas ir lavinimas. Norime akcentuoti, kad šių įgūdžių mokymas privalo būti kokybiškas. Tai reiškia, kad kiekvienas moksleivis turi praktiškai išmokti: 1.atlikti krūtinės paspaudimus 2.naudotis automatiniu išoriniu defibriliatoriumi 3.Mokėti ir nebijoti išsikviesti greitąją medicinos pagalbą 4. kuo anksčiau atpažinti širdies sustojimo požymius ir pradėti teikti pirmąją medicinos pagalbą. Labai svarbu mokymosi metu vadovautis naujausiomis Europos gaivinimo komisijos (European resuscitation council) gaivinimo gairėmis, kurios užtikrina pačių naujausių žinių perdavimą moksleiviams. Norint užtikrinti, kad žinios būtų perduotos kompetetingai – siūlyme kaip mokytojus pasitelkti medicinos specialistus: gydytojus, rezidentus, medicinos studentus, kurie yra apmokomi tinkamo gyvybės palaikymo įgūdžių.
1.Lietuvoje kasmet širdis sustoja daugiau nei 3000 žmonių, didžioji dalis jų nesulaukia gaivinimo ir tik keli procentai išgyvena iki išėjimo iš ligoninės.Leidene širdies sustojimas kur kas dažniau baigiasi gerai, nes 76 % atvejų praeiviai sugeba atlikti širdies masažą, 39 % atvejų – sėkmingai suteikiamas elektrošokas, ir net 30 % žmonių po širdies sustojimo išgyvena bent vienerius metus. Nors Europos Komisija sąjungos narėms rekomenduoja mokyklose diegti gaivinimo mokymus, Lietuva neturi efektyvios mokymo sistemos. Kadangi 13 metų vaikas jau yra pajėgus atlikti pilnavertį gaivinimą, vienintelis kelias į sėkmę ir gyvybės išsaugojimą – masinis apmokymas.
2.Ten, kur gaivinimo apmokymo sistema jau įdiegta, tendencijos optimistiškos. Pavyzdžiui, Danijoje per pirmuosius devynerius metus, kai buvo įdiegtas pirmosios pagalbos mokymas pradinėse mokyklose, išgyvenamumas praėjus 1 metams po širdies sustojimo šalyje išaugo nuo 2,9 % iki 10, 2 %.
3.Skaičiuojama, jog apmokyti asmenys gali prisidėti prie daugiau nei 100 gyvybių išgelbėjimo kasmet. Kokybiškai suteikiamas gaivinimas užtikrina deguonies tiekimą į smegenys ir širdį, o krūtinės paspaudimai ir defibriliacija gali atkurti širdies plakimą. Tai yra gyvybiškai svarbu, nes leidžia palaikyti žmogaus gyvybę kritinėmis minutėmis – iki tol, kol atvyks greitoji pagalba.
4.Pasitelkus medicinos specialistus kaip mokytojus – būtų ne tik užtikrinamas efektyvus gaivinimo ir pirmos pagalbos kompetencijų perdavimas moksleiviams, tačiau kartu bus ugdomas ir mokinių atsakingumas, pilietiškumas, mokiniai taps labiau visuomeniški.
4.Medicinos specialistai taip pat galėtų pasidalinti darbo patirtimi, padėti mokiniams susipažinti su medicinos specialybe bei atsakyti jiems rūpimus klausimus.

3. SITUACIJOS ANALIZĖ IR ATNAUJINIMO UŽDAVINIAI

3.1. Situacijos analizė

3.2. Atnaujinimo uždaviniai

3.3. Pertvarkos uždaviniai

4. BENDRŲJŲ PROGRAMŲ SANDARA

4.1. Ugdymo sritys ir dalykai

4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

5. Kokie veiksniai padėtų siekti geresnių mokinių pasiekimų ir didintų mokymosi motyvaciją:

5.1. Ankstesnė (priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų, pirma klasė nuo 6 metų) privalomo ugdymo pradžia

5.2. Ilgesnis (5 metų) pradinis ugdymas

5.3. Ilgesnis (3 metų) vidurinis ugdymas

5.4. Nuo 10 iki 30 proc. savarankiškai mokyklos planuojamas ugdymo turinys ir jo įgyvendinimas (išvardinkite tris prioritetus, kuriems, jūsų mokykla skirtų šį laiką)

5.6. Tarpdalykinės integracijos plėtojimas (kokios pagalbos reikėtų jūsų mokyklai?)

5.7. Vidurinio ugdymo programos privalomų dalykų skaičiaus mažinimas

5.8. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų skaičiaus didinimas

5.9. Vidurinio ugdymo programos laisvai pasirenkamųjų dalykų gilesnis mokymasis

6. Kita