SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (RUGPJŪČIO 18-25 D.)

Pradėti skelbti pirmieji atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų (BP) projektai. Juos rasite čia. Kviečiame 2020 m. rugpjūčio 24 – rugsėjo 4 dienomis mokytojus dalyvauti informacinėse vaizdo konferencijose. Jose bus pristatomos dalykų srities naujienos: pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir ugdymo organizavimas nuotolinio mokymo sąlygomis. Rugpjūčio 24 d. konferencija vyko muzikos […]

Skelbiami pirminiai BP projektai

Pradėti skelbti pirmieji atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų (BP) projektai. Nuo gegužės mėnesio besidarbuojantys beveik 100 mokytojų ir mokslininkų pateikia pirminius atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų projektus. Juose pateikiama dalykų paskirtis, tikslai ir uždaviniai, kompetencijų ugdymas dalykais, pasiekimų sritys ir pasiekimų raida,  mokymosi turinys. Kai kurių programų projektuose aprašytas mokinių pasiekimų […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (RUGPJŪČIO 11-18 D.)

Toliau vyksta susitikimai tarp Bendrųjų programų atnaujintojų grupių dėl ugdymo sričių tarpusavio dermės. Praėjusią savaitę suorganizuoti 3 susitikimai, iš viso įvyko 29. Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ darbo su savivaldybėmis ekspertų grupė toliau atlieka kokybinį tyrimą. Susitikimuose su ekspertais dalyvavo ir interviu davė Alytaus miesto, Kazlų Rūdos, Panevėžio rajono, Prienų rajono savivaldybių administracijų […]

Atrinkti projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ dalyviai

2020 m. liepos 30 d. įvyko kandidatų, pateikusių paraiškas dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtame, drauge su Nacionaline švietimo agentūra įgyvendinamame, Europos Komisijos remiamame ir Britų Tarybos vykdomame dvejų metų (2020–2022 m.) trukmės projekte „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ (REFORM/IM2020/008), atranka. Atranką vykdžiusios grupės nariai, atidžiai laikydamiesi numatytų atrankai kandidatų proporcijų, […]

#SUSIPAŽINKITE!: BP ATNAUJINTOJA JŪRATĖ BARANOVA

Nuo gegužės mėnesio prie Bendrojo ugdymo 1-10 kl. programų darbuojasi beveik 100 mokytojų bei mokslininkų. Atnaujintojai – skirtingų ugdymo sričių specialistai, į šią poziciją atsinešę įvairių patirčių bei požiūrių. Šį kartą rubrikai SUSIPAŽINKITE! kalbinome Jūratę Baranovą – filosofę, eseistę, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto profesorę. Ana Audicka – kas slypi už šio slapyvardžio? Tai vienas iš […]

Rugsėjį – konsultacijos su mokyklomis dėl atnaujinamų BP

Bendrųjų programų (BP) atnaujinimo darbuose rugsėjo mėnesį bus pradedamas naujas etapas – BP atnaujintojų konsultacijos su mokyklomis. Konsultacijų tikslas – pristatyti ir kartu apžvelgti pirminius programų projektus, kuriuos planuojama parengti rugsėjo pradžioje. Daugiau informacijos apie mokyklų pasirinkimą bei apie turinį, kuris bus bandomas, bus paskelbta mėnesio eigoje.   Tai bus ne pirmas kartas, kai mokytojai […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (LIEPOS 28 D. – RUGPJŪČIO 4 D.)

Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ darbo su savivaldybėmis ekspertų grupė šią savaitę toliau atlieka kokybinį tyrimą 5 pasirinktose savivaldybėse dėl pasirengimo ugdymo turinio atnaujinimo veikloms poreikių – paimtas interviu iš Kazlų Rūdos, Prienų, Panevėžio rajono bei Alytaus savivaldybių atstovų. Susitarta rengti kriterijus, kurie padėtų pasirinkti mokytojus savivaldybės komandai dalyvauti NŠA mokymuose apie atnaujintą UT ir mokyti […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (LIEPOS 21-28 D.)

Toliau vyksta nuolatiniai susitikimai tarp Bendrųjų programų atnaujinimo grupių, kurių tikslas – užtikrinti ugdymo sričių tarpusavio dermę. Per praėjusią savaitę įvyko 5 tokie susitikimai. Kviečiame švietimo bendruomenę bei socialinius partnerius teikti argumentuotus pasiūlymus ir įžvalgas dėl Kompetencijų raidos aprašų, kuriuos rasite čia. Visus pasiūlymus siųsti iki rugpjūčio 20 d. elektroniniu paštu, adresu mokykla2030@nsa.smm.lt. Finansuojama iš […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (LIEPOS 14-21 D.)

Užbaigtas Bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatymo ciklas (14 pristatymų) mokytojų asociacijoms ir metodinių būrelių pirmininkams. Praėjusią savaitę įvyko aštuoni pristatymai – du pradinio ugdymo programų ir šeši pagrindinio. Pradinio ugdymo mokytojams pristatyti matematikos, socialinio, gamtamokslinio, technologinio, meninio, dorinio, sveikatos ir fizinio ugdymo sričių atnaujinimo darbai. Pagrindinio ugdymo –  socialinio, meninio, informatikos ugdymo sritys ir lietuvių kalbos […]

Pratęsta atranka į projektą, skirtą pasirengti mokykloms dirbti su naujomis ugdymo programomis

Iki š. m. liepos 20 d. pratęstas paraiškų į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtą, drauge su Nacionaline švietimo agentūra įgyvendinamą, Europos Komisijos ir Britų Tarybos remiamą dvejų metų (2020–2022 m.) trukmės projektą „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ priėmimas. Projekto tikslas – pasirengti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui, ypač daug dėmesio skiriant mokyklų […]