Skelbiami pirminiai BP projektai

Pradėti skelbti pirmieji atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų (BP) projektai.

Nuo gegužės mėnesio besidarbuojantys beveik 100 mokytojų ir mokslininkų pateikia pirminius atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų projektus. Juose pateikiama dalykų paskirtis, tikslai ir uždaviniai, kompetencijų ugdymas dalykais, pasiekimų sritys ir pasiekimų raida,  mokymosi turinys. Kai kurių programų projektuose aprašytas mokinių pasiekimų vertinimas ir pateikta  dalies koncentrų pasiekimų lygių požymiai. Pilnai užbaigti projektai bus pateikiami lapkričio mėnesį.

Atnaujintų BP projektus rasite čia.

Rugsėjo mėnesį pradedamos BP atnaujintojų konsultacijos su mokyklomis, taip pat bus tęsiamos konsultacijos su socialiniais parteriais (dalykų asociacijomis, įvairiomis institucijomis, savivaldybėmis ir kt.). Nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio programos bus bandomos atrinktose mokyklose, o įgyvendinimo pradžia – 2022–2023 mokslo metai.

Visą informaciją ir naujienas apie BP atnaujinimą galima rasti internetinėje svetainėje MOKYKLA2030.LT

Finansuojama iš Europos socialinio fondo