SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (LIEPOS 28 D. – RUGPJŪČIO 4 D.)

  • Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ darbo su savivaldybėmis ekspertų grupė šią savaitę toliau atlieka kokybinį tyrimą 5 pasirinktose savivaldybėse dėl pasirengimo ugdymo turinio atnaujinimo veikloms poreikių – paimtas interviu iš Kazlų Rūdos, Prienų, Panevėžio rajono bei Alytaus savivaldybių atstovų. Susitarta rengti kriterijus, kurie padėtų pasirinkti mokytojus savivaldybės komandai dalyvauti NŠA mokymuose apie atnaujintą UT ir mokyti kolegas. Kriterijai mokyklos, savivaldybės ir šalies lygiu remsis dalyko išmanymo, įsitraukimo į kaitą, lyderystės, suaugusiųjų mokymo patirties, konsultavimo praktikos ir pan. aspektais. 
  • Toliau kviečiame švietimo bendruomenę bei socialinius partnerius teikti argumentuotus pasiūlymus ir įžvalgas dėl Kompetencijų raidos aprašų, kuriuos rasite čia. Visus pasiūlymus siųsti iki rugpjūčio 20 d. elektroniniu paštu, adresu mokykla2030@nsa.smm.lt.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo