SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (LIEPOS 14-21 D.)

  • Užbaigtas Bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatymo ciklas (14 pristatymų) mokytojų asociacijoms ir metodinių būrelių pirmininkams. Praėjusią savaitę įvyko aštuoni pristatymai – du pradinio ugdymo programų ir šeši pagrindinio. Pradinio ugdymo mokytojams pristatyti matematikos, socialinio, gamtamokslinio, technologinio, meninio, dorinio, sveikatos ir fizinio ugdymo sričių atnaujinimo darbai. Pagrindinio ugdymo –  socialinio, meninio, informatikos ugdymo sritys ir lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų ir lietuvių gestų kalbos dalykai. Pristatomi ugdymo srities ar dalyko tikslai, uždaviniai, pasiekimų sritys ir pasiekimai, mokymosi turinio planas.

Susitikimuose pateiktą medžiagą galite rasti čia.

  • Projekto  „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklos „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ ekspertų grupė pradėjo dirbti su atrinktų savivaldybių komandų nariais: imami interviu iš savivaldybių švietimo skyrių vadovų, siekiant išsiaiškinti poreikius ir lūkesčius skirtingo tipo savivaldybėse pasirengiant sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį. Susitikime su ekspertais jau dalyvavo Prienų rajono, Panevėžio rajono bei Kazlų Rūdos švietimo skyrių vedėjai.
  • Liepos 20 d. baigėsi paraiškų dalyvauti projekte „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ priėmimas. Atranka vyks iki 2020 m. liepos 31 d. Atrankos kriterijus atitikę paraiškų teikėjai bus informuoti asmeniškai.

Plačiau apie projektą >>>>

Primename, kad visą informaciją apie BP atnaujinimo darbus rasite tinklapyje MOKYKLA2030.LT.

Taip pat kviečiame prenumeruoti naujienlaiškį ir gauti svarbiausią informaciją pirmiems!

Finansuojama iš Europos socialinio fondo