SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (RUGPJŪČIO 18-25 D.)

  • Pradėti skelbti pirmieji atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų (BP) projektai. Juos rasite čia.
  • Kviečiame 2020 m. rugpjūčio 24 – rugsėjo 4 dienomis mokytojus dalyvauti informacinėse vaizdo konferencijose. Jose bus pristatomos dalykų srities naujienos: pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir ugdymo organizavimas nuotolinio mokymo sąlygomis. Rugpjūčio 24 d. konferencija vyko muzikos mokytojams, o 25 d. susitikimas vyko dailės mokytojams (222 dalyviai). Visą konferencijų grafiką rasite čia. Susitikimų medžiagą bei įrašus rasite skiltyje INFORMACIJA SOCIALINIAMS PARTERIAMS.
  • Pratęstos sutartis su 11 Kompetencijų aprašų rengėjų. Jie toliau konsultuos Bendrųjų programų atnaujintojus bei kitus specialistus kompetencijų ugdymo mokomųjų dalykų turiniu klausimais, jei reikalinga – koreguos Kompetencijų raidos aprašus bei rengs BP įvado projektą.

Visą informaciją ir naujienas apie BP atnaujinimą galima rasti internetinėje svetainėje MOKYKLA2030.LT

Finansuojama iš Europos socialinio fondo