Atrinkti projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ dalyviai

2020 m. liepos 30 d. įvyko kandidatų, pateikusių paraiškas dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtame, drauge su Nacionaline švietimo agentūra įgyvendinamame, Europos Komisijos remiamame ir Britų Tarybos vykdomame dvejų metų (2020–2022 m.) trukmės projekte „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ (REFORM/IM2020/008), atranka.

Atranką vykdžiusios grupės nariai, atidžiai laikydamiesi numatytų atrankai kandidatų proporcijų, vadovaudamiesi tokiais kriterijais kaip atrinktų kandidatų proporcingas pasiskirstymas pagal Lietuvos regionus, atstovaujamų mokyklų priskyrimą ugdymo lygmeniui, atsižvelgdami į kandidatų aktyvų dalyvavimą ir motyvaciją įgyvendinant švietimo politiką, jų patirtį, įdirbį ir įsipareigojimą įgyvendinti švietimo kokybę gerinančius uždavinius ir rengti kitų mokyklų vadovus įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, taip pat darbinės projekto kalbos (anglų) mokėjimo lygį, kruopščiai rinkosi iš gausaus paraiškas pateikusių kandidatų sąrašo. Galutinį sąrašą rasite čia.

Dalyvauti projekte atrinktas 31 paraišką pateikęs asmuo: 20 mokyklų vadovų, 5 mokyklų vadovų pavaduotojai ir 6 kitų švietimo institucijų ekspertai. Atrinktieji projekto dalyviai įsipareigojo dalyvauti mokymuose ir suplanuotose veiklose pirmaisiais (2020–2021 m.) ir antraisiais (2021–2022 m.) projekto įgyvendinimo metais, taip pat, pasibaigus projektui, konsultuoti kitus mokyklų vadovus įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.