Papildyti penkių kompetencijų raidos aprašai

Išanalizavus gautus pasiūlymus dėl kompetencijų raidos aprašų, į juos atsižvelgta – papildyti komunikavimo, kultūrinės, kūrybiškumo, pilietiškumo, socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijų raidos aprašai.   Pasiūlymus dėl kompetencijų raidos aprašų prašyta teikti iki š.m. rugpjūčio 20 d. Esame dėkingi atsiuntusiems pasiūlymus: asociacijai Nacionalinio švietimo NVO tinklas, Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Lygių […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (RUGPJŪČIO 18-25 D.)

Pradėti skelbti pirmieji atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų (BP) projektai. Juos rasite čia. Kviečiame 2020 m. rugpjūčio 24 – rugsėjo 4 dienomis mokytojus dalyvauti informacinėse vaizdo konferencijose. Jose bus pristatomos dalykų srities naujienos: pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir ugdymo organizavimas nuotolinio mokymo sąlygomis. Rugpjūčio 24 d. konferencija vyko muzikos […]

Skelbiami pirminiai BP projektai

Pradėti skelbti pirmieji atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų (BP) projektai. Nuo gegužės mėnesio besidarbuojantys beveik 100 mokytojų ir mokslininkų pateikia pirminius atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų projektus. Juose pateikiama dalykų paskirtis, tikslai ir uždaviniai, kompetencijų ugdymas dalykais, pasiekimų sritys ir pasiekimų raida,  mokymosi turinys. Kai kurių programų projektuose aprašytas mokinių pasiekimų […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (RUGPJŪČIO 11-18 D.)

Toliau vyksta susitikimai tarp Bendrųjų programų atnaujintojų grupių dėl ugdymo sričių tarpusavio dermės. Praėjusią savaitę suorganizuoti 3 susitikimai, iš viso įvyko 29. Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ darbo su savivaldybėmis ekspertų grupė toliau atlieka kokybinį tyrimą. Susitikimuose su ekspertais dalyvavo ir interviu davė Alytaus miesto, Kazlų Rūdos, Panevėžio rajono, Prienų rajono savivaldybių administracijų […]

Atrinkti projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ dalyviai

2020 m. liepos 30 d. įvyko kandidatų, pateikusių paraiškas dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtame, drauge su Nacionaline švietimo agentūra įgyvendinamame, Europos Komisijos remiamame ir Britų Tarybos vykdomame dvejų metų (2020–2022 m.) trukmės projekte „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ (REFORM/IM2020/008), atranka. Atranką vykdžiusios grupės nariai, atidžiai laikydamiesi numatytų atrankai kandidatų proporcijų, […]

#SUSIPAŽINKITE!: BP ATNAUJINTOJA JŪRATĖ BARANOVA

Nuo gegužės mėnesio prie Bendrojo ugdymo 1-10 kl. programų darbuojasi beveik 100 mokytojų bei mokslininkų. Atnaujintojai – skirtingų ugdymo sričių specialistai, į šią poziciją atsinešę įvairių patirčių bei požiūrių. Šį kartą rubrikai SUSIPAŽINKITE! kalbinome Jūratę Baranovą – filosofę, eseistę, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto profesorę. Ana Audicka – kas slypi už šio slapyvardžio? Tai vienas iš […]

Rugsėjį – konsultacijos su mokyklomis dėl atnaujinamų BP

Bendrųjų programų (BP) atnaujinimo darbuose rugsėjo mėnesį bus pradedamas naujas etapas – BP atnaujintojų konsultacijos su mokyklomis. Konsultacijų tikslas – pristatyti ir kartu apžvelgti pirminius programų projektus, kuriuos planuojama parengti rugsėjo pradžioje. Daugiau informacijos apie mokyklų pasirinkimą bei apie turinį, kuris bus bandomas, bus paskelbta mėnesio eigoje.   Tai bus ne pirmas kartas, kai mokytojai […]

SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (LIEPOS 28 D. – RUGPJŪČIO 4 D.)

Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ darbo su savivaldybėmis ekspertų grupė šią savaitę toliau atlieka kokybinį tyrimą 5 pasirinktose savivaldybėse dėl pasirengimo ugdymo turinio atnaujinimo veikloms poreikių – paimtas interviu iš Kazlų Rūdos, Prienų, Panevėžio rajono bei Alytaus savivaldybių atstovų. Susitarta rengti kriterijus, kurie padėtų pasirinkti mokytojus savivaldybės komandai dalyvauti NŠA mokymuose apie atnaujintą UT ir mokyti […]