SVARBIAUSI SAVAITĖS ĮVYKIAI (RUGPJŪČIO 11-18 D.)

  • Toliau vyksta susitikimai tarp Bendrųjų programų atnaujintojų grupių dėl ugdymo sričių tarpusavio dermės. Praėjusią savaitę suorganizuoti 3 susitikimai, iš viso įvyko 29.
  • Projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ darbo su savivaldybėmis ekspertų grupė toliau atlieka kokybinį tyrimą. Susitikimuose su ekspertais dalyvavo ir interviu davė Alytaus miesto, Kazlų Rūdos, Panevėžio rajono, Prienų rajono savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovai. Yra suplanuoti susitikimai su Druskininkų savivaldybės švietimo skyriaus ir švietimo centro vadovais.
  • Įvyko kandidatų, pateikusių paraiškas dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtame, drauge su Nacionaline švietimo agentūra įgyvendinamame, Europos Komisijos remiamame ir Britų Tarybos vykdomame dvejų metų (2020–2022 m.) trukmės projekte „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“, atranka. Daugiau informacijos rasite čia.
  • Kviečiame švietimo bendruomenę bei socialinius partnerius teikti argumentuotus pasiūlymus ir įžvalgas dėl Kompetencijų raidos aprašų, kuriuos rasite čia. Visus pasiūlymus siųsti iki rugpjūčio 20 d. elektroniniu paštu, adresu mokykla2030@nsa.smm.lt.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo